Προκήρυξη Διαγωνισμού στην ΕΕ για 22 γλώσσες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει διαγωνισμό για μεταφράσεις κειμένων οικονομικού περιεχομένου από τα αγγλικά σε 22 ακόμα γλώσσες.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 24 Ιουλίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό στον ιστότοπο http://ec.europa.eu/dgs/translation/workwithus/calls/open/merca15/index_en.htm