ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ – Δικαιούχοι «ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ» ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 18/09/2015

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Ανέργων θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 18/09/2015

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας ( www.mlsi.gov.cy/dl ), και να παραδοθούν από την 20η Ιουλίου 2015 μέχρι και την 18η Σεμπτεμβρίου 2015, στα κατά τόπους Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης).

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/all/7A84A425B6AAAD99C2257E850036C1CA