ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SME INSTRUMENT

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από εμπειρογνώμονες με στόχο τη δημιουργία Καταλόγου Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της υλοποίησης των υποστηρικτικών υπηρεσιών του Προγράμματος SME Instrument.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για την εν λόγω πρωτοβουλία στον σύνδεσμο https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/SME-Instrument-coaches-call2015_0.pdf.
Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoachProfile.

Για τυχόν διευκρινήσεις ή άλλες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο Λειτουργό του Ιδρύματος κ. Σταύρο Καμπανέλλα στο τηλέφωνο: 22205056 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]