ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τη στρατηγική της «Κύμα ανακαινίσεων», που έχει ως στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Η Επιτροπή έχει ως στόχο να υπερδιπλασιάσει τα ποσοστά ανακαινίσεων την επόμενη δεκαετία και να διασφαλίσει ότι οι ανακαινίσεις θα οδηγήσουν σε υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και αποδοτικότερη χρήση των πόρων. Έτσι θα βελτιωθεί η […]

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΘΑΝΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα τη στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου. Το μεθάνιο είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παράγοντας κλιματικής αλλαγής, μετά το διοξείδιο του άνθρακα. Αποτελεί επίσης ισχυρό τοπικό ατμοσφαιρικό ρύπο που προκαλεί σοβαρά προβλήματα υγείας. Επομένως, η αντιμετώπιση των εκπομπών μεθανίου είναι ουσιώδης τόσο για την επίτευξη των κλιματικών στόχων […]

ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Η στρατηγική αποτελεί το πρώτο βήμα προς την υλοποίηση του φιλόδοξου στόχου της μηδενικής ρύπανσης για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες, όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η στρατηγική θα τονώσει την καινοτομία για παραγωγή ασφαλών και βιώσιμων χημικών προϊόντων και θα αυξήσει την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από επικίνδυνα […]

Παράταση Φωτογραφικού Διαγωνισμού-EXTENSION OF THE PHOTO CONTEST

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας, διοργανώνουν φωτογραφικό διαγωνισμό με τίτλο «Λάρνακα, η πύλη της Ευρώπης”. Στείλτε την αγαπημένη σας φωτογραφία, η οποία θα αναδεικνύει την Λάρνακα, μέχρι τις 31/10/2020, 12:00 μμ. στο email [email protected] και πέντε από εσάς θα κερδίσουν από ένα Tablet APPLE iPad […]

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ για την τόνωση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να προκηρύξει πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 1 δισ. ευρώ για έργα έρευνας και καινοτομίας που αντιμετωπίζουν την κλιματική κρίση και συμβάλλουν στην προστασία των μοναδικών οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας της Ευρώπης. Η χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» πρόσκληση υποβολής προτάσεων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία θα […]