ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ!

Ευρωπαϊκό Βραβείο για γυναίκες επιχειρηματίες που καινοτομούν!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει για τρίτη φορά το Βραβείο Καινοτόμων Γυναικών της ΕΕ για να επιβραβεύσει τρεις γυναίκες που έχουν επιτύχει εξαιρετικές καινοτομίες και τις έχουν διαθέσει στην αγορά. Το Βραβείο αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ανάγκη για περισσότερες γυναίκες επιχειρηματίες και θέλει να εμπνεύσει και άλλες γυναίκες να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με ποσοστό 24%, η Ελλάδα κατέχει την υψηλότερη θέση πανευρωπαϊκά γυναικών επιχειρηματιών στο σύνολο του ενεργού εργατικού δυναμικού.

Το πρώτο βραβείο συνοδεύεται από ποσό ύψους 100.000 ευρώ, το δεύτερο από 50.000 ευρώ και το τρίτο από 30.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλες τις γυναίκες που κατοικούν στην ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες, οι οποίες έχουν ιδρύσει ή είναι συνιδρυτές μιας εταιρείας σε οποιοδήποτε τομέα και οι οποίες έχουν λάβει κάποια στιγμή της σταδιοδρομίας τους χρηματοδότηση της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία.

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης λήγει στις 20 Οκτωβρίου 2015. Κριτική επιτροπή υψηλού επιπέδου θα αξιολογήσει και θα επιλέξει τις τρεις νικήτριες που θα ανακοινωθούν το 2016.

Περισσότερες πληροφορίες για τα βραβεία θα βρείτε εδώ.

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators

«Το ευρωπαικό όραμα σε δράση»

Στα πλαίσια του Ευρωπαικού Έτους Ανάπτυξης 2015, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η Παγκύπρια Πλατφόρμα Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων για την Ανάπτυξη, Ο Δήμος Λάρνακας και το Κέντρο Ευρωπαικής Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας, σας προσκαλούν στην Φωτογραφική Έκθεση με τίτλο «το ευρωπαικό όραμα σε δράση», την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 18:30, στην πλατεία Κίμωνος.

Η έκθεση περιλαμβάνει τις φωτογραφίες εννέα Κύπριων φωτογράφων που γενναιόδωρα παραχώρησαν υλικό από τις προσωπικές τους συλλογές, συμβάλλοντας έτσι στις προσπάθειες ευαισθητοποίησης για το όραμα και τις δράσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ σε ότι αφορά τη διεθνή ανάπτυξη εκτός συνόρων της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η εκδήλωσηinvitation larnaka τελεί υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λάρνακας κ. Ανδρέα Ν. Λουρουτζιάτη.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τις καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ)-Enhancing the Innovation Management Capacity of Cypriot SMEs

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τις καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) για τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Enhancing the Innovation Management Capacity of Cypriot SMEs».

Το εν λόγω Έργο αποτελεί υποστηρικτική Δράση προς τις ΜμΕ και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ορίζοντας 2020. Στόχος του Έργου είναι η αξιολόγηση της ικανότητας διαχείρισης της καινοτομίας στις Κυπριακές ΜμΕ καθώς και η καθοδήγηση τους με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση θα γίνεται με αξιόπιστα εργαλεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου CEN/TS 16555-1 (π.χ. το εργαλείο IMP3rove).

Δικαιούχοι είναι κυπριακές ΜμΕ με δραστηριότητες καινοτομίας οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα της Ε.Ε. Αναμένεται ότι με τη συμμέτοχή τους στις εν λόγω δραστηριότητες οι επιχειρήσεις θα έχουν μεγαλύτερα οφέλη για τις επενδύσεις τους στην έρευνα και καινοτομία.

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί από το ΙΠΕ προς τις καινοτόμα δραστήριες ΜμΕ είναι βασισμένη στα ακόλουθα στάδια:
Ανάλυση Δυνατοτήτων Καινοτομίας
Επιτόπου συναντήσεις και συλλογή δεδομένων
Χρήση ειδικού εργαλείου αξιολόγησης για αναγνώριση των αναγκών και δυνατοτήτων καινοτομίας
Ανάλυση Χάσματος και Αναγκών (Gap & Needs analysis), αναφορικά με τις δραστηριότητες και τη διαχείριση της καινοτομίας στην επιχείρηση.
Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δράσης για βελτίωση των δυνατοτήτων της επιχείρησης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, τις δυνατότητες και τις ανάγκες της.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων πακέτων υπηρεσιών, το Ίδρυμα θα αξιολογεί όλες τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και θα τηρεί σειρά προτεραιότητας εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Για τυχόν διευκρινήσεις ή άλλες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο Λειτουργό του Ιδρύματος κ. Σταύρο Καμπανέλλα στο τηλέφωνο: 22205056 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

http://www.research.org.cy/EL/news/3830.html

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Ιδιωτική Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις στην Εσωτερική αγορά και Τρίτες χώρες σύμφωνα με το Σχέδιο ήσσονος Σημασίας προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι από τις 7/9/2015 αρχίζει η παραλαβή αιτήσεων για ιδιωτική συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 1/1/2016 – 31/12/2016, στα πλαίσια του “Σχεδίου Eνισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) προς Κυπριακές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων, για Ιδιωτική Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις στην Ενιαία Αγορά και Τρίτες Χώρες”.

Δικαιούχοι είναι νομικά πρόσωπα/επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης (ΕΚ), εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις συμμετοχής από τον Κλάδο Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων – Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mcit.gov.cy/ts. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως, από τις 7/9/2015 μέχρι και τις 23/10/2015 στη διεύθυνση που αναγράφεται πιο κάτω. Αιτήσεις που παραλαμβάνονται μετά τις 23/10/2015 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Σημειώνεται ότι, το Υπουργείο ουδεμία δέσμευση αναλαμβάνει έναντι των αιτητών μέχρι τη ψήφιση του Προϋπολογισμού για το έτος 2016 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Κλάδος Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων
Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: 22867268, 22867329, 22867251
www.mcit.gov.cy/ts

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (VP/2015/011): Υποστήριξη καινοτόμων δράσεων σε θέματα κοινωνικής πολιτικής-Στήριξη των μεταρρυθμίσεων στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών

Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η προώθηση της πολιτικής για την καινοτομία στην οργάνωση και την παροχή των κοινωνικών υπηρεσιών με στόχο την ένταξη των χρηστών των υπηρεσιών στην αγορά εργασίας. Σε θέματα πολιτικής καινοτομίας θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ολοκληρωμένη παροχή αυτού του είδους των κοινωνικών υπηρεσιών.
Η πρόσκληση θα στηρίξει την εφαρμογή της σύστασης για την ενεργό ένταξη και του Πακέτου Κοινωνικών Επενδύσεων, και την επικείμενη πρωτοβουλία σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας.

Η παρούσα πρόσκληση υποστηρίζει καινοτόμες πολιτικές που εφαρμόζονται σε μικρή κλίμακα και υπό συνθήκες που επιτρέπουν να μετρηθούν τα αποτελέσματα τους, πριν να επαναληφθούν σε μεγαλύτερη κλίμακα, εφόσον τα αποτελέσματα είναι τα αναμενόμενα. Αυτό επιτρέπει στους φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τη χάραξη πολιτικής για τη συλλογή τεκμηριωμένων στοιχείων σχετικά με τις επιπτώσεις μιας δεδομένης πολιτικής για την καινοτομία, και να καθορίσουν τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί. Ο τελικός στόχος είναι, τα εμπειρικά στοιχεία που θα λειφθούν σχετικά με τις επιπτώσεις / αποτελέσματα μιας καινοτομάς κοινωνικής πολιτικής, να αναδείξουν αν είναι σημαντική μια πολιτική που εφαρμοζέται και κατά πόσο πρέπει να συνεχιστεί ή αν πρέπει να αναβαθμιστεί.

Δικαιούχοι:

-Δημόσιοι Οργανισμοί
-Ιδιωτικοί Οργανισμοί
-Μη κερδοσκοπικοί Οργανισμοί

Επιλέξιμοι επικεφαλείς οργανισμοί μπορούν να είναι: • είτε δημόσιες αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον καθορισμό ή / και εφαρμογή της πολιτικής απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής και / ή την οργάνωση και / ή τη χρηματοδότηση και / ή παράδοση της απασχόλησης και των κοινωνικών υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, είτε
ιδιωτικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων οι οποίες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών ή παρέχουν απασχόληση εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.
Οι αιτούντες, οι οποίοι είναι ιδιωτικοί ή μη κερδοσκοπικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων, θα πρέπει να έχουν τη βάση λειτουργίας τους τουλάχιστον για 5 χρόνια σε ένα από τα επιλέξιμα κράτη της προκήρυξης.

Η πρόταση μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερους συν-αιτούντες.

Η συγχρηματοδότηση είναι από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο και καλύπτει το 80%. Το αιτούμενο ποσό πρέπει να είναι μεταξύ €750.000 και €2.000.000 .

Προθεσμία Υποβολής: 16/11/2015

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=462&furtherCalls=yes

ΣΧΕΔΙΟ TRANSIT 2015: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνουν την εφαρμογή του
Σχεδίου TRANSIT 2015, για την ενίσχυση της κινητικότητας στον τομέα των Εικαστικών Τεχνών.

Το Σχέδιο TRANSIT αποσκοπεί στη στήριξη των καλλιτεχνών και άλλων επαγγελματιών που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της σύγχρονης τέχνης, για συμμετοχή σε Προγράμματα Φιλοξενίας
Καλλιτεχνών (Artist Residency Programs) στο εξωτερικό.

Στόχος του Σχεδίου είναι η ενθάρρυνση της κινητικότητας των καλλιτεχνών στον Ευρωπαϊκό και διεθνή
χώρο, μέσω της συμμετοχής τους σε Προγράμματα Φιλοξενίας που μπορεί να περιλαμβάνουν έρευνα,
εργαστήρια, σεμινάρια, διαλέξεις, open studios, την ανάπτυξη ατομικού ή ομαδικού δημιουργικού
έργου, την παρουσίαση εκθέσεων, κ.α.

Γενικότερα, το Σχέδιο TRANSIT στοχεύει στην ενθάρρυνση της δικτύωσης και ανάπτυξης συνεργασιών
των καλλιτεχνών στο εξωτερικό, την προώθηση της καλλιτεχνικής έρευνας και παραγωγής, τη
διασύνδεση των τοπικών πρακτικών με το διεθνή χώρο και κατ’ επέκταση τον περαιτέρω εμπλουτισμό
και διεύρυνση της τοπικής καλλιτεχνικής σκηνής, μέσω του διαλόγου και των ανταλλαγών.

Ειδικά για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους, ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Πέμπτη,
15 Οκτωβρίου 2015.

Οι προθεσμίες και όροι για το 2016 θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο υποβολής αίτησης από τα γραφεία των
Πολιτιστικών Υπηρεσιών, την ιστοσελίδα του Υπουργείου www.moec.gov.cy (Σύνδεσμος
«Ανακοινώσεις») ή την ιστοσελίδα των Πολιτιστικών Υπηρεσιών www.moec.gov.cy/politistikes_ypiresies
(Σύνδεσμος «Ανακοινώσεις»).

Επικοινωνία:
[email protected] , Τ: 22809814
[email protected] , Τ: 22809815

Προκήρυξη Υποβολής Πρότασης για το Έργο «Δημιουργία και Λειτουργία Ανοικτού Κέντρου Υποδοχής για ασυνόδευτους ανήλικους υπηκόους τρίτων χωρών».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ
για το έτος 2015

Γενικός στόχος του Ταμείου είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και στην εφαρμογή, την ενίσχυση και την ανάπτυξη της κοινής πολιτικής ασύλου, της επικουρικής προστασίας και της προσωρινής προστασίας και της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, με απόλυτο σεβασμό των δικαιωμάτων και των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ομάδας στόχος του Έργου: Ασυνόδευτοι ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών.

To Ανοικτό Κέντρο Υποδοχής θα φιλοξενεί μέχρι 45 ασυνόδευτους ανήλικους οι οποίοι έχουν κριθεί από τις αρμόδιες αρχές ως «ασυνόδευτοι ανήλικοι» ή/και εκκρεμεί αίτησή τους για παραχώρηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Το Κέντρο δύναται να φιλοξενήσει και ασυνόδευτους ανήλικους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Διευκρινίζεται ότι για κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών χρειάζεται να υπάρχουν 2 χώροι φιλοξενίας (Στέγες) συνολικής δυναμικότητας μέχρι 45 ανήλικους και η κάθε Στέγη θα φιλοξενεί μέχρι 28 ασυνόδευτους ανήλικους του ίδιου φύλου.

Το έργο θα καλύψει λειτουργικά έξοδα του Κέντρου, κόστος επίπλωσης/εξοπλισμού και κόστος διατροφής των διαμενόντων.

Ο Τελικός Δικαιούχος θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε όλους τους διαμένοντες σε συστηματική βάση, με την παροχή μαθημάτων ελληνικών από δάσκαλο εντός του Κέντρου.

Ο Τελικός Δικαιούχος να παρέχει τη δυνατότητα ψυχολογικής στήριξης των διαμενόντων από επαγγελματία Ψυχολόγο, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ψυχολόγων του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου.

Το Κέντρο θα λειτουργεί με τρόπο που να προάγει τα δικαιώματα του παιδιού, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού καθώς κι άλλα συναφή διεθνή πρότυπα.

Η οικονομική συνδρομή που προέρχεται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για το έτος 2015 δεν υπερβαίνει το 90% του συνολικού κόστους κάθε έργου. Το υπόλοιπο του συνολικού κόστους θα καλύπτεται από εθνικούς πόρους (10%).

(α) Προκαταβολή
Για ποσά μέχρι και €300,000: το ύψος της προκαταβολής θα ανέλθει στα 30% του συνολικού ποσού του έργου, αλλά δεν θα υπερβαίνει τις €50,000.
Για ποσά άνω των €300,000: το ύψος της προκαταβολής θα ανέλθει στα 20% του συνολικού ποσού του έργου, αλλά δεν θα υπερβαίνει τις €90,000.
(β) Οποιαδήποτε ενδιάμεση πληρωμή μέχρι ποσοστό 80% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, θα καταβάλλεται με την προσκόμιση της Τριμηνιαίας Έκθεσης Αναφοράς Έργου ή/και του Εντύπου Καταγραφής Δαπανών (όπου αυτό ισχύει), αφού στο μεταξύ γίνει διοικητική και λογιστική επαλήθευση των αναγκαίων παραστατικών που συνοδεύουν τα πιο πάνω έγγραφα.

Φορείς που δικαιούνται να υποβάλουν πρόταση και υποχρεώσεις Τελικού Δικαιούχου:
Τελικοί Δικαιούχοι μπορούν να είναι μόνο νομικές οντότητες. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, Δικαιούχοι είναι δυνατόν να είναι δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, διεθνής οργανισμός ή η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ), ή η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και των Οργανώσεων της Ερυθράς Ημισελήνου. Οι Τελικοί Δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μεμονωμένα ή σε συνεργασία (εταίροι ή κοινοπραξία – βλ. σημείο 2).
Ο Τελικός Δικαιούχος μπορεί να συνεργαστεί με εταίρο στην υλοποίηση του έργου, τα στοιχεία του οποίου, ο ρόλος του και η σχέση του με τον Τελικό Δικαιούχο θα περιλαμβάνονται στο Δελτίο Υποβολής Πρότασης.

Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα http://www.moi.gov.cy/moi/SF/sf.nsf/All/772B8837FF24F173C2257E9A0041F8C2?OpenDocument

Δωρεάν Πρόγραμμα Κατάρτισης για την Εκμάθηση Λογισμικών Ανοικτού Κώδικα-moodle

Δωρεάν 24ωρο πρόγραμμα κατάρτισης για την εκμάθηση του Moodle, Λευκωσία

Το πρόγραμμα κατάρτισης για το Λογισμικό Moodle έχει ως στόχο την κατάρτιση των εκπαιδευομένων στη δημιουργία ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση προγραμματισμού (κώδικα).

Στόχοι:
Το πρόγραμμα κατάρτισης για το Λογισμικό Moodle έχει ως στόχο την κατάρτιση των εκπαιδευομένων στη δημιουργία ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση προγραμματισμού (κώδικα).
Το πρόγραμμα θα προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις για τη δημιουργία και παροχή τεχνολογικά υποστηριζόμενων μαθημάτων και διαχείρισης ηλεκτρονικής τάξης, καλύπτοντας όλες τις σύγχρονες προσεγγίσεις του ασύγχρονου elearning.
Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι αφενός η δημιουργία ενός σύντομου ηλεκτρονικού μαθήματος στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι θα εντάξουν υλικό που θα δημιουργήσουν οι ίδιοι με τα εργαλεία του Moodle, και αφετέρου η διαχείριση της εικονικής τάξης και η γνωριμία με τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρονται από το Moodle.org

Προς ποιους απευθύνεται:
• Σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το Moodle στην τάξη τους.
• Σε υπεύθυνους κατάρτισης και εκπαίδευσης από φορείς εταιρειών και οργανισμών που ενδιαφέρονται για την ηλεκτρονική κατάρτιση και ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση, καθώς επίσης και σε όσους θέλουν να εντάξουν μοντέρνα τεχνολογικά εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία.
• Το συγκεκριμένο μάθημα απευθύνεται σε χρήστες με μικρή ή καθόλου εμπειρία στο Moodle.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Δωρεάν
Μεθοδολογία: Διάλεξη, συζήτηση, επίδειξη, πρακτική εξάσκηση.
Διάρκεια προγράμματος: 24 ώρες
Γλώσσα: Ελληνική

Δευτέρα, 7/9/2015, 15:15 – 20:30
Τρίτη, 8/9/2015, 15:15 – 20:30
Τετάρτη, 9/9/2015, 15:15 – 20:30
Πέμπτη 10/9/2015, 15:15 – 20:30
Παρασκευή, 11/9/2015, 15:15 – 19:30

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Κέντρου Παραγωγικότητας http://www.kepa.gov.cy/Diktiothite/Portal/NewsEventsItem.aspx?NewsId=7905fcfd-36ef-4014-982b-00e4f2953310

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ.moodle

Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων

Το Τμήμα Περιβάλλοντος προκηρύσσει για δεύτερη συνεχή χρονιά το διαγωνισμό των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων, με σκοπό την Απονομή Βραβείων για την εφαρμογή των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων στην Κύπρο (2nd CY GPP Awards).

Αιτήσεις μέχρι τις 31/10/2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/611802D29E168983C2257E99001E0319

recycling_pic2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ»-ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποστήριξη για έργα ευρωπαικής συνεργασίας»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» (2014-2020)
Υποπρόγραμμα Πολιτισμός
Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων:
EACEA 29/2015: Υποστήριξη για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας

Προτεραιότητες του υποπρογράμματος Πολιτισμός:

Κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό για τη θέσπιση τ ου π ρογράμματος « Δημιουργική Ευρώπη», οι
προτεραιότητες μπορούν να διατυπωθούν ως εξής:
– Προώθηση της διακρατικής κινητικότητας καλλιτεχνών και επαγγελματιών που θα τους επιτρέπει τη
διεθνή συνεργασία καθώς και τη διεθνοποίηση της σταδιοδρομίας και των δραστηριοτήτων τους
εντός και εκτός της Ένωσης, και, όταν αυτό είναι δυνατόν, με βάση μακροπρόθεσμες στρατηγικές,
και προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας πολιτιστικών και δημιουργικών έργων ώστε να
προωθούνται οι πολιτιστικές ανταλλαγές, ο διαπολιτισμικός διάλογος, η κατανόηση της πολιτισμικής
πολυμορφίας και η ενσωμάτωση στην κοινωνία.
– Υποστήριξη της ανάπτυξης ακροατηρίου ως μέσου προσέλκυσης ενδιαφέροντος και βελτίωσης της
πρόσβασης σε ευρωπαϊκά πολιτιστικά και δημιουργικά έργα και την υλική και άυλη πολιτιστική
κληρονομιά. Στόχος της ανάπτυξης ακροατηρίου είναι να καταστεί ευκολότερο για τους ευρωπαίους
καλλιτέχνες/επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα και τα έργα τους να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν
περισσότερα άτομα σε όλη την Ευρώπη και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση ανεπαρκώς εκπροσωπούμενων ομάδων σε πολιτιστικά έργα. Στόχος της είναι επίσης να βοηθήσει τους πολιτιστικούς φορείς να προσαρμοστούν στην ανάγκη εξεύρεσης νέων και καινοτόμων τρόπων αλληλεπίδρασης με το ακροατήριο, ώστε να διατηρούν το ήδη υπάρχον, να δημιουργούν νέο ακροατήριο ή να το διαφοροποιούν, προσεγγίζοντας μεταξύ άλλων, άτομα που δεν μετέχουν επί τουαποκομίζει τόσο το υπάρχον όσο και το μελλοντικό ακροατήριο και να εμβαθύνει τη σχέση τους με αυτό.
– Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας, των καινοτόμων προσεγγίσεων της δημιουργίας, αλλά και νέων
τρόπων που θα διασφαλίζουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και σε άλλους τομείς. Ανάπτυξη και
δοκιμή νέων και καινοτόμων μοντέλων δημιουργίας εσόδων, διαχείρισης και εμπορικής προώθησης
των πολιτιστικών τομέων, ιδίως σε σχέση με τη στροφή στην ψηφιακή εποχή. Ιδιαίτερη έμφαση θα
δοθεί στην υποστήριξη δραστηριοτήτων που επιτρέπουν στους επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα
να αποκτούν νέες δεξιότητες, δραστηριοτήτων με εκπαιδευτική διάσταση και δραστηριοτήτων που
αποβλέπουν στην ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της αλληλοκατανόησης μεταξύ
ανθρώπων με διαφορετικό πολιτισμικό ή άλλο υπόβαθρο, αλλά και στην αξιοποίηση του πολιτισμού
με στόχο την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων.

Επιλέξιμες χώρες:

Οι αιτήσεις από νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες χωρών είναι
επιλέξιμες εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο 8 στοιχείο β) του κανονισμού και η Επιτροπή έχει αρχίσει διαπραγματεύσεις με τη χώρα:
1. τα κράτη μέλη της Ε Ε και οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη που είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στο
πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 58 της απόφασης 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου·
2. προσχωρούσες χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνητικά υποψήφιες χώρες για τις οποίες υπάρχει
προενταξιακή στρατηγική, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους για τη συμμετοχή
των χωρών αυτών στα προγράμματα της Ένωσης, αρχές και όροι που θεσπίζονται στις αντίστοιχες
συμφωνίες-πλαίσια, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης και σε παρόμοιες συμφωνίες·
3. χώρες της ΕΖΕΣ που είναι μέλη της συμφωνίας του ΕΟΧ σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας
ΕΟΧ·
4. η Ελβετική Συνομοσπονδία, με βάση διμερή συμφωνία που θα συναφθεί με τη χώρα αυτή·
5. χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που
καθορίζονται με τις εν λόγω χώρες βάσει των συμφωνιών-πλαισίων για τη συμμετοχή τους σε
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Οργανισμός μπορεί να επιλέξει προτάσεις αιτούντων από χώρες εκτός ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης, έχουν υπογραφεί συμφωνίες με τις οποίες καθορίζονται οι ρυθμίσεις για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στο πρόγραμμα που θεσπίστηκε με τον κανονισμό που αναφέρεται ανωτέρω.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι
Τα έργα είναι ανοικτά σε πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού, που είναι νομίμως εγκατεστημένοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα «Πολιτισμός».

Τα έργα είναι ανοικτά σε πολιτιστικούς φορείς που διαθέτουν νομική προσωπικότητα για τουλάχιστον 2 έτη από την ημερομηνία της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων και τα οποία είναι σε θέση να αποδείξουν την υπόστασή τους ως νομικών προσώπων. Φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση.

Τα επιλέξιμα έργα
Το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» δεν θα υποστηρίζει έργα που περιλαμβάνουν πορνογραφικό ή ρατσιστικό
υλικό ή στα οποία ενθαρρύνεται η βία. Το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» στηρίζει, ειδικότερα, μη
κερδοσκοπικά έργα.

Κατηγορία 1 – Μικρότερης κλίμακας έργα συνεργασίας
Η κατηγορία αυτή των έργων
– περιλαμβάνει έναν επικεφαλής έργου και τουλάχιστον δύο άλλους εταίρους που έχουν την έδρα τους σε τρεις τουλάχιστον διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» –
υποπρόγραμμα Πολιτισμός. Είτε ο επικεφαλής του έργου ή ένας από τους εταίρους πρέπει να έχει την
έδρα του σε χώρα που αναφέρεται στις κατηγορίες 1, 3 ή 4 στις επιλέξιμες χώρες·
– αποτελεί αντικείμενο αίτησης επιχορήγησης από την ΕΕ για ποσό που δεν υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ που αντιπροσωπεύουν κατ’ανώτατο όριο το 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
Εφόσον επιλεγεί, ο επικεφαλής έργου κατηγορίας 1 μπορεί να υποβάλει αίτηση για νέο έργο κατηγορίας 1 ή κατηγορίας 2 στο πλαίσιο μεταγενεστέρων προσκλήσεων.

Κατηγορία 2 – Μεγαλύτερης κλίμακας έργα συνεργασίας
Η κατηγορία αυτή των έργων
– περιλαμβάνει έναν επικεφαλής έργου και τουλάχιστον πέντε άλλους εταίρους που έχουν την έδρα τους σε έξι τουλάχιστον διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» –
υποπρόγραμμα Πολιτισμός. Είτε ο επικεφαλής του έργου ή ένας από τους εταίρους πρέπει να έχει την
έδρα του σε χώρα που αναφέρεται στις κατηγορίες 1, 3 ή 4 στις επιλέξιμες χώρες·
– αποτελεί αντικείμενο αίτησης επιχορήγησης από την ΕΕ για ποσό που δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ που αντιπροσωπεύουν κατ’ανώτατο όριο το 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
Εφόσον επιλεγεί, ο επικεφαλής έργου κατηγορίας 2 δεν επιτρέπεται να υποβάλει άλλη αίτηση στο πλαίσιο της κατηγορίας 2 για όσο διάστημα το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό σημαίνει ότι ο επικεφαλής έργου κατηγορίας 2 που βρίσκεται σε εξέλιξη δεν επιτρέπεται να είναι επικεφαλής άλλου έργου κατηγορίας 2, εκτός εάν η επιλέξιμη περίοδος του επιλεχθέντος προγράμματος συνεργασίας έχει λήξει όταν ξεκινά η επιλέξιμη περίοδος του έργου κατηγορίας 2 για το οποίο υποβάλει αίτηση ως επικεφαλής έργου. Ωστόσο, ο επικεφαλής 5 ενός έργου κατηγορίας 2 που βρίσκεται σε εξέλιξη μπορεί να υποβάλει αίτηση για νέο έργο κατηγορίας 1 στο πλαίσιο μεταγενέστερων προσκλήσεων.
Και για τις δύο κατηγορίες έργων, η μέγιστη διάρκεια (επιλέξιμη περίοδος) είναι 48 μήνες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
Λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας: 7 Οκτωβρίου 2015, 12:00 το
μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).

Περισσότερες πληροφορίες
Οι λεπτομερείς όροι για την αίτηση μπορούν να βρεθούν στις ειδικές κατευθυντήριες γραμμές στους
ακόλουθους δικτυακούς τόπους:
Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en