Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία (EYE) – Στρασβούργο 20 – 21 Μαΐου 2016

Μετά την επιτυχία του προγράμματος EYE 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ανοίξει μαζικά για δεύτερη φορά τις πόρτες του στους Ευρωπαίους νέους. Η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία (EYE) θα διοργανωθεί στις 20 – 21 Μαΐου 2016 στο Στρασβούργο.

Κεντρικός άξονας της το σύνθημα «Μαζί Μπορούμε να κάνουμε τη Διαφορά» (Together We Can Make a Change). Περίπου 7.000 νέοι, από κάθε γωνιά της ΕΕ, θα συγκεντρωθούν και πάλι στο Στρασβούργο. Στόχος του εγχειρήματος είναι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να έρθουν πιο κοντά στους νέους μέσα από ένα ευρύ φάσμα δημόσιων συζητήσεων και εργαστηρίων αλλά και με διάφορες πολιτικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες μέσα και γύρω από το κτίριο του ΕΚ στο Στρασβούργο.

Οι δραστηριότητες θα επικεντρώνονται σε πέντε κύριες θεματικές:

 • Πόλεμος και ειρήνη: Προοπτικές για ένα ειρηνικό πλανήτη
 • Απάθεια ή συμμετοχή: Ατζέντα για μια δυναμική δημοκρατία
 • Αποκλεισμός ή πρόσβαση: Φραγμός στην ανεργία των νέων
 • Στασιμότητα ή καινοτομία: Το αύριο στον τομέα της εργασίας
 • Κατάρρευση ή επιτυχία: Νέοι τρόποι για μια βιώσιμη Ευρώπη

Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον πιο κάτω ισότοπο:

http://www.europarl.cy/el/youth-education/eye.html

Μια από τις κεντρικές ιδέες είναι οι νέοι να λάβουν ενεργό μέρος στο πρόγραμμα και στην υλοποίησή του. Υπάρχουν τρεις τρόποι συμμετοχής:

 1. Διαμορφώστε το πρόγραμμα του EYE πριν από την εκδήλωση κάνοντας αίτηση για διοργάνωση εργαστηρίου ή για καλλιτεχνική παράσταση σχετικά με τις πέντε θεματικές του EYE. Οι καλύτερες προτάσεις θα συμπεριληφθούν στο επίσημο πρόγραμμα του EYE! Για να οργανώσετε εργαστήριο κάντε αίτηση online μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2015. Οι αιτήσεις για καλλιτεχνική παράσταση θα ανοίξουν τον χειμώνα του 2015.
 2. Εγγραφείτε, πάρτε μέρος και συμμετέχετε σε πολιτικές συζητήσεις, εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες κατά το διήμερο του EYE. Οι γλώσσες της εκδήλωσης θα είναι τα Αγγλικά, τα Γαλλικά ή τα Γερμανικά. Οι εγγραφές ανοίγουν την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015, 12:00 στο: eye2016.eu
 3. Πάρτε μέρος στους διαγωνισμούς μας στο Facebook που θα διοργανωθούν εν ευθέτω χρόνο και κερδίστε ένα ταξίδι για το EYE2016! Αναζητούμε δημιουργικούς ανθρώπους με ιδέες, υπεύθυνους ιστοσελίδων, δημιουργικούς φωτογράφους και άλλες κατηγορίες νέων! Μείνετε συντονισμένοι στη σελίδα μας στο Facebook.

Οι συμμετέχοντες στο EYE2016 θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν ιδέες με πολιτικούς και εμπειρογνώμονες, να συναντήσουν άλλους νέους και οργανώσεις νεολαίας από όλη την Ευρώπη. Οι ιδέες που θα προταθούν από τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του EYE θα κοινοποιηθούν στους Ευρωβουλευτές και μέχρι το τέλος του 2016 αριθμός συμμετεχόντων θα κληθούν στις Βρυξέλλες για να παρουσιάσουν τις ιδέες τους ενώπιον Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν αξιολόγησης των προτάσεων που θα υποβληθούν ανά χώρα μέλος, θα καλύψει μέρος των εξόδων μίας ομάδας νέων αποτελούμενη το μέγιστο από 20 άτομα (η πλήρωση των 20 θέσεων θα θεωρηθεί ως θετικό κριτήριο κατά την αξιολόγηση). Για τις υπόλοιπες ομάδες δεν προβλέπεται οικονομική ενίσχυση οπότε η κάθε ομάδα θα πρέπει να εξασφαλίσει τον τρόπο κάλυψης των εξόδων μεταφοράς, διαμονής και διατροφής με δικά της μέσα ή με επιχορήγηση που θα λάβει από ιδιωτικούς ή άλλους φορείς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξτε στο www.eye2016.eu. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια, μπορείτε να αποστείλετε email στο nnicolaides@ep.europa.eu.

EYE_ebanner_2016_bis

Δυνατότητα Υποβολής Προτάσεων στο Πλαίσιο του Προγράμματος «EUROSTARS 2»

Το Ίδρυμα Προώθησης ΄Ερευνας (ΙΠΕ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της επόμενης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «EUROSTARS 2», η οποία έχει καθοριστεί για τις 17 Σεπτεμβρίου 2015.

Συναφώς αναφέρεται ότι, το Πρόγραμμα «EUROSTARS» αποτελεί πρωτοβουλία του Οργανισμού EUREKA που εντάσσεται στα πλαίσια του Άρθρου 185 της Συνθήκης της ΕΕ, το οποίο προβλέπει την από κοινού χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από τις χώρες – μέλη της Ένωσης και την ΕΕ. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν 34 χώρες. Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η ενθάρρυνση ερευνητικά δραστήριων Μικρο-μεσαίων Επιχειρήσεων-ΜμΕ (R&D Performing SMEs) να συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες. Τα Έργα EUROSTARS καλύπτουν όλους τους τομείς της τεχνολογίας. Η Κυπριακή Κυβέρνηση έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «EUROSTARS» για την περίοδο 2014-2020 και τη δέσμευσή της για χρηματοδότηση κυπριακών φορέων που θα συμμετέχουν σε πετυχημένες προτάσεις με ποσό ύψους 500.000 Ευρώ ετησίως. Η Δράση «EUROSTARS Κύπρου» του ΙΠΕ, προσφέρει τη δυνατότητα χρηματοδότησης της συμμετοχής κυπριακών φορέων στο Πρόγραμμα «EUROSTARS».

Εκ μέρους του Δικτύου Συνεργασίας, την ευθύνη υποβολής της πρότασης, αναλαμβάνει η Συντονίστρια ΜμΕ, η οποία θα πρέπει να πληροί τον ορισμό για τις ερευνητικά δραστήριες ΜμΕ. Η υποβολή της πρότασης Έργου γίνεται ηλεκτρονικά προς τη Γραμματεία EUREKA, η οποία φέρει και την ευθύνη της αξιολόγησης των προτάσεων. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προχωρήσουν σε εγγραφή στον ιστοχώρο του Προγράμματος EUROSTARS (www.eurostars-eureka.eu) για την υποβολή των Προτάσεων και πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα έντυπα. Η γλώσσα υποβολής είναι η Αγγλική. Κατόπιν παράκλησης της Γραμματείας του Προγράμματος «EUROSTARS», προς τα Εθνικά Γραφεία EUREKA, οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται όπως υποβάλουν εγκαίρως τις προτάσεις τους ούτως ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο υπερφόρτωσης του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων.

Για την καλύτερη προετοιμασία των προτάσεων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως μελετήσουν τα ακόλουθα έντυπα, τα οποία διατίθενται στον ιστοχώρο του ΙΠΕ στη διεύθυνση: http://www.research.org.cy/EL/cy_research_fund/20092010/pilllar3/

eureka_/eurostars/call.html,

– την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων κωδικό EUREKA/EUSTAR/0115,

– το έγγραφο «Eligibility Guidelines for Project Applications», και

– το έγγραφο «Guidelines for Completing an Application».

Συστήνεται όπως οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνήσουν με τους αρμόδιους Λειτουργούς του Ιδρύματος, κ. Μαρίνο Πορτοκαλλίδη (Τηλ: +357 22205052, Ηλ. Ταχυδρομείο mportokallides@research.org.cy) και κ. Δημήτρη Ευαγόρου (Τηλ: +357 22205000, Ηλ. Ταχυδρομείο devagorou@research.org.cy).

http://www.research..org.cy/EL/news/3840.html

Ευκαιρίες Κατάρτισης στον Τομέα της Νεολαίας στην Κύπρο και το εξωτερικό – Αποκεντρωμένη Δράση

Είσαι νέος/νέα που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας;

Ανήκεις σε κάποια οργάνωση ή άτυπη ομάδα νέων που υλοποιεί δραστηριότητες για τη νεολαία;

Θα ήθελες να μάθεις για τις καλές πρακτικές που υλοποιούνται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες,

να ανταλλάξεις γνώσεις και εμπειρίες και να δικτυωθείς για την εξεύρεση εταίρων για μελλοντικά σχέδια;

Εάν ναι, τότε πρέπει να συμμετάσχεις στις Δραστηριότητες Διακρατικών Συνεργασιών!!!

Τι είναι οι Δραστηριότητες Διακρατικών Συνεργασιών;

Οι Δραστηριότητες Διακρατικών Συνεργασιών παρέχουν την ευκαιρία στις Εθνικές Υπηρεσίες και στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν μεταξύ τους συνεργασίες με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών, τη βελτίωση της ποιότητας των σχεδίων που υλοποιούνται στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+, καθώς και την ενίσχυση του αντίκτυπου του Προγράμματος στον τομέα της νεολαίας.

Ποιοί μπορούν να συμμετάσχουν:

Οι Δραστηριότητες Διακρατικών Συνεργασιών απευθύνονται σε:

 1. άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας
 2. εκπαιδευτές
 3. εκπροσώπους οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας
 4. άτυπες ομάδες νέων.

Πως μπορώ να συμμετάσχω;

– Δες τη λίστα των σχεδίων που είναι αναρτημένη πιο κάτω

– Εγγραφείτε στην ιστοσελίδα του SALTO και υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας.

Τι στήριξη θα λάβετε από την Υπηρεσία;

Σε περίπτωση που επιλεγείτε, η Εθνική Υπηρεσία Κύπρου θα καλύψει ποσοστό του κόστους των μετακινήσεων σας

(αεροπορικό εισιτήριο, εισιτήρια λεωφορείου κτλ), ενώ οι διοργανωτές θα σας παρέχουν τη διαμονή και τη διατροφή.

Ευκαιρίες για συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες:

Εκπαιδευτική δραστηριότητα «7th Sense», Ουγγαρία 8-13 Νοεμβρίου 2015 – Ιταλία, 21-26 Φεβρουαρίου 2015

Κάντε κλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Εκπαιδευτική δραστηριότητα «The power of NFE», Ιταλία, 23-28 Οκτωβρίου 2015

Κάντε κλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Εκπαιδευτική δραστηριότητα «10th Economic Forum of Young Leaders», Πολωνία, 7-11 Σεπτεμβρίου 2015

Κάντε κλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Εκπαιδευτική δραστηριότητα «EMPOWERING WO/MEN V: Youth worker and gender», Φινλανδία, 26-30 Οκτωβρίου 2015

Κάντε κλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Εκπαιδευτική δραστηριότητα «From clicktivism to activism – Connecting stakeholders. Looking at trends of new participation. Developing practices», Κύπρος, 28 Σεπτεμβρίου – 4 Οκτωβρίου 2015

Κάντε κλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Εκπαιδευτική δραστηριότητα «YSE – Youth and School Exchanging», Πολωνία, 10-13 Σεπτεμβρίου 2015

Κάντε κλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα “Appetiser”, Κροατία, 24-28 Νοεμβρίου 2015

Κάντε κλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα “BTM”, Νορβηγία, 21-25 Οκτωβρίου 2015

Κάντε κλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα “Hands on Employability and Entrepreneurship in Youth Exchanges”, Δανία, 23-27 Σεπτεμβρίου 2015

Κάντε κλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα “Making the Difference: A North-South Partnership Building Activity”, Πορτογαλία, 26-31 Μαΐου 2015

Κάντε κλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερίδα Εκπαίδευσης Ενηλίκων – «Ενισχύοντας την πρόσβαση των ενηλίκων στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση»

To Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διοργανώνει Ημερίδα Εκπαίδευσης Ενηλίκων με τίτλο «Ενισχύοντας την πρόσβαση των ενηλίκων στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση». Την Ημερίδα θα απασχολήσουν θέματα σχετικά με την ενίσχυση της πρόσβασης των ενηλίκων σε ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, με ιδιαίτερη έμφαση στις ομάδες πληθυσμού που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη και τις βασικές δεξιότητες των ενηλίκων. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015 στη Λάρνακα (Ξενοδοχείο Sun Hall, από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 2:00 μ.μ.).  Την Ημερίδα θα χαιρετήσουν ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Καδής και ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Λουρουτζιάτης ενώ θα συμμετάσχουν με εισηγήσεις και τοποθετήσεις εμπειρογνώμονες από διάφορα Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς της Κύπρου που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ενηλίκων.

Για δηλώσεις συμμετοχής: http://conf.moec.gov.cy ή στα τηλέφωνα 22809508 και 22800825

Για πληροφορίες: Tηλ.22809508, 22800825 ή euaffairs@moec.gov.cy

Το απόγευμα της ίδιας μέρας θα πραγματοποιηθεί Έκθεση, στην οποία το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρονται σε ενήλικες από διάφορους οργανισμούς στην Κύπρο (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης και Ανοικτό Σχολείο Δήμου Λάρνακας). Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία ΕΥΡΩΠΗΣ (έξω από το Ξενοδοχείο Sun Hall) και θα είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 5:00 μ.μ. μέχρι τις 7:00 μ.μ. Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης θα παρουσιαστεί καλλιτεχνικό Πρόγραμμα από ενήλικες που συμμετέχουν στα προγράμματα των Επιμορφωτικών Κέντρων Λάρνακας, του Ανοικτού Σχολείο Δήμου Λάρνακας και του ΑΓΟ.

Η διοργάνωση των εκδηλώσεων εμπίπτει στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κυπριακή Δημοκρατία Σχεδίου Δράσης της Κύπρου για την προώθηση του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2014-15.

Invitation-Eu-Agenda-Info-Day   Invitation-EU-Agenda-Info-Fair

Poster-Info-Day-26-June-2015

Calls for Expression of Interest launched by EC DG REGIO concerning a pilot project on Integrity Pacts

Integrity Pacts represent a civil control mechanism/tool to help governments, businesses and civil society fight corruption in public procurement.

All the information on these calls is available on the InfoRegio website:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/how/improving-investment/integrity-pacts/

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-interest/

The two calls aim at selecting public authorities to pilot (call n° 1) and civil society organisations to monitor (call n° 2) Integrity Pacts in a number of projects financed by the Structural and Cohesion Funds in the 2014-2020 programming period. Although the call has been launched and will be funded by REGIO, we got confirmation that interest from ESF managing and contracting authorities would be welcome.

We therefore invite you to inform through your communication tools so we can maximise the interest to participate in this call with regard to ESF funded projects by filling in the application form under call for expression of interest n° 1.

The form should be filled in and returned to DG REGIO by 25 June 2015.

In order to disseminate this information to targeted national authorities, please take into account that the ESF funded projects that could most benefit from this pilot project would be those with (some of) the following characteristics:

•             High general public interest and visibility of the project

•             High (political) sensitivity of the project

•             Complexity of the project  OR New type project / new sector for the Contracting Authority therefore no experience with such projects

•             Challenging tender evaluation

•             Financial size of the project

•             To improve public trust in the contracting authority / To achieve credibility and legitimacy in the public eyes of procurement for this project

•             To improve overall organisation of the work  and / or administrative capacity & knowledge  on project implementation within the Contacting Authority

•             To help improve / facilitate the communication with contractor and sub-contractors / To increase trust among contactor & contracting authority & general public

•             To reduce possible implementation delays and facilitate smooth implementation of the project & Possible savings to the budget

•             Preventive approach (real-time controls vs. ex-post controls) for reducing the number of irregularities in project implementation / To prevent possible corruption or misuse of the funding

Υποστήριξη καινοτομικών δραστηριοτήτων από ΜμΕ: Ανακοίνωση της Δράσης «Κουπόνια Καινοτομίας»

Με στόχο τη γνωριμία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) με την έννοια της καινοτομίας και την υποστήριξη της εμπλοκής τους σε καινοτομικές δραστηριότητες, το Ίδρυμα ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης «Κουπόνια Καινοτομίας».

Η Δράση ενθαρρύνει τις ΜμΕ να προσεγγίσουν εμπειρογνώμονες για αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών καινοτομίας και υπηρεσιών στήριξης καινοτομίας με στόχο να βρουν λύση σε κάποιο συγκεκριμένο ερώτημα/πρόβλημα που αφορά στη λειτουργία τους ή στα προϊόντα/υπηρεσίες τους.

Η Πρόσκληση απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (δικαιούχοι) που έχουν την έδρα τους στην Κυπριακή Δημοκρατία και οι οποίες επιθυμούν να λάβουν υπηρεσίες καινοτομίας, προσφέροντας ως ανώτατο ποσό χρηματοδότησης τις €5.000 για κάθε συμμετέχουσα ΜμΕ στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης. Αντίστοιχα, ως φορείς παροχής των υπηρεσιών (φορείς παροχής γνώσης) στην Πρόσκληση μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις, ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί οργανισμοί καθώς και κοινωφελείς οργανισμοί που έχουν την έδρα τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, με ανώτατο ποσό χρηματοδότησης τις €15.000. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στις €70.000.

Η Πρόσκληση είναι ανοικτή μέχρι και την 30η Δεκεμβρίου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σύμφωνα με τους όρους, κανονισμούς και προϋποθέσεις που περιγράφονται στη Πρόσκληση της Δράσης, κάνοντας χρήση του εντύπου «Ε.ΙΙΙ-ΚΟΥΠΟΝΙΑ». Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο Λειτουργό του Ιδρύματος κ. Γιώργο Χρίστου στο τηλέφωνο: 22205030 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gchristou@research.org.cy.

http://www.research..org.cy/EL/news/3831.html

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ 

Η Ομάδα Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES) της Επιτροπής των Περιφερειών, διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα Συνύπαρξη. Ο διαγωνισμός προσκαλεί ανερχόμενους και καταξιωμένους φωτογράφους να συλλάβουν σε μια φωτογραφία μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκφράζεται με το σύνθημα «Ενωμένοι στην πολυμορφία». Στον ιστότοπο της πρωτοβουλίας (bit.ly/living-together) οι συμμετέχοντες μπορούν να βρουν έναν «τοίχο έμπνευσης» για τις ιδέες στις οποίες θα ήταν σκόπιμο να επικεντρωθούν.

Ο διαγωνισμός, ο οποίος θα διαρκέσει έως τις 15 Ιουλίου 2015, είναι ανοικτός στους κατοίκους χωρών της ΕΕ, ηλικίας 18 ετών και άνω.

Για πρώτη φορά φέτος, είναι ευπρόσδεκτή η συμμετοχή και επαγγελματιών φωτογράφων στον διαγωνισμό.

Οι νικητές του διαγωνισμού θα κερδίσουν ένα τριήμερο ταξίδι στις Βρυξέλλες για δύο άτομα, καθώς και φωτογραφικό εξοπλισμό αξίας έως 2.000 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/Pages/living-together.aspx

Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου-EMAS

Για σκοπούς προώθησης του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου βρίσκεται σε εφαρμογή ειδικό Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την εγκαθίδρυση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά EMAS. Το Σχέδιο αφορά την παροχή χορηγιών, με βάση τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων που σκοπεύουν να εγκαταστήσουν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με τον Κανονισμό του EMAS, το οποίο να στοχεύει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων των επιχειρήσεων στο περιβάλλον, τη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης. Σύμφωνα με το Σχέδιο χρηματοδοτούνται οι δαπάνες για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες εγκαθίδρυσης του συστήματος όπως, επίσης, η επαλήθευση του συστήματος και η επικύρωση της περιβαλλοντικής δήλωσης. Ένας οργανισμός/επιχείρηση, δικαιούται να υποβάλει αίτηση για τη χορηγία μετά την εγκατάσταση και επαλήθευση του συστήματος από τρίτο ανεξάρτητο μελετητή και την καταχώρησή του στο μητρώο EMAS από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Το Σχέδιο στοχεύει στην επιχορήγηση του 70% των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, με μέγιστο ποσό τις €2.000, και για την επαλήθευση του συστήματος και επικύρωση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης, με μέγιστο ποσό τις €500. Με το ίδιο ποσοστό χρηματοδοτούνται και οι Δαπάνες Μεταπήδησης από ISO 14001 σε EMAS με μέγιστο ποσό τα €500. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί η 16η Νοεμβρίου, 2015 και δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση καταχώρησης στο Μητρώο EMAS το αργότερο μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος (www.moa.gov.cy/environment).

ZENOBIA WEEK 2015

29052015

European Public Communication Award 2015

europcom

 • Are you good at adopting innovative ways of communicating Europe to your citizens and stakeholders?
 • Are you part of a public administration at national, regional or local level?
 • Have you overseen a new EU communication strategy or campaign?
 • In short, are you a candidate for the European Public Communication Award 2015?

Please send us information of your successful EU communication strategies and campaigns which you have participated in over the past year (i.e. after 31 May 2014).

The 6th EuroPCom conference (21-22 October 2015) will welcome the lucky winner(s) of the European Public Communication Award as guest speaker. Our conference secretariat will take care of their travel arrangements. The winner(s) will also collect their honorary title at an awards ceremony.

Please send a short description of the campaign (max. 2 A4 pages) including:

– The aim and context of the strategy or campaign

– The main products and actions

– Any partners, timing and budgetary considerations

– An evaluation of the results

– A contact person who would be able to present their case at the next EuroPCom conference

Proposals must be sent by local, regional or national authorities from EU member states or candidate member states to europcom@cor.europa.eu (deadline 31 May 2015).

For further information such as the judging criteria please follow the link below:

http://www.cor.europa.eu/en/events/europcom/Documents/europcom_award2015.pdf

Good luck and we look forward to reading your proposals!