ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανακοινώνει την 1η Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων σε περιοχές εντός των Βρετανικών Βάσεων. Το Σχέδιο θα χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση υφιστάμενων και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως φαίνονται αναλυτικά στον Οδηγό του Σχεδίου. Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 50% του εγκριμένου επενδυτικού προγράμματος με ανώτατο ύψος χορηγίας τις €200.000 και μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν Κτήρια και Επεκτάσεις Κτηρίων/ Υποστατικών, Καινούργια Μηχανήματα/ Εξοπλισμό, Μεταφορικά Μέσα, Δαπάνες για Συστήματα Διαχείρισης, Προβολή/ Προώθηση κλπ.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε €1 εκατομμύριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό του Σχεδίου στον οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες και το Έντυπο της Αίτησης από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (http://www.mcit.gov.cy).

Σημειώνεται ότι τα έντυπα αιτήσεων θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 26 Οκτωβρίου 2015 μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2015. Τα σχετικά έντυπα υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 1421, Λευκωσία, με την ένδειξη «Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων σε περιοχές εντός των Βρετανικών Βάσεων».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22867100, 22867149, 22867247.
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/B007C6041C3C7DDCC225744F0037A532?OpenDocumentμεταποιηση

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: Έναρξη 3ου Ψηφιακού Πρωταθλήματος 2015-2016

Ο Ψηφιακός Πρωταθλητής της Κύπρου, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς[1] συνδιοργανώνουν για τρίτη συνεχή χρονιά το Ψηφιακό Πρωτάθλημα (ΨΠ) στην Κύπρο.

Το ΨΠ είναι Διαγωνισμός Ψηφιακής Καινοτομίας που στοχεύει στην προώθηση της έννοιας της ψηφιακής καινοτομίας σε μαθητές, φοιτητές, άλλα φυσικά πρόσωπα / ομάδες, νεοσύστατες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που συνάδουν με τις προτεραιότητες της Ψηφιακής Ατζέντας ενώ, παράλληλα, προάγονται και θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Το αντικείμενο του Ψηφιακού Πρωταθλήματος διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία των συμμετεχόντων, αλλά ως κοινή παράμετρος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη Ψηφιακή Ατζέντα και η ανάπτυξη καινοτόμου μοντέλου ή λειτουργικού πρωτοτύπου ή ψηφιακού προϊόντος ή υπηρεσίας στη βάση της Ψηφιακής Ατζέντας.

Υποβολή περίληψης των προτάσεων μέχρι τις 21/12/2015

Το Ψηφιακό Πρωτάθλημα περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες:

Κ1. Μαθητική Επιχειρηματικότητα

Κ2. Φοιτητική Επιχειρηματικότητα

Κ3. Αναπτυξιακή Επιχειρηματικότητα

Ο σκοπός του ΨΠ προβλέπεται να επιτευχθεί με:

-η προώθηση της έννοιας της ψηφιακής καινοτομίας σε μαθητές, φοιτητές, άλλα φυσικά πρόσωπα και ομάδες, νεοσύστατες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
-η ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που συνάδουν με τις προτεραιότητες της Ψηφιακής Ατζέντας και
-η προώθηση θεμάτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Τα βραβεία που αθλοθετούνται ανά κατηγορία έχουν ως εξής:

Κ1. Μαθητική Επιχειρηματικότητα

Πρώτο Βραβείο :€2000

Δεύτερο Βραβείο: €1000

Τρίτο Βραβείο: €500

Κ2. Φοιτητική Επιχειρηματικότητα

Πρώτο Βραβείο: €3000

Δεύτερο Βραβείο: €1500

Τρίτο Βραβείο: €1000

Κ3. Αναπτυξιακή Επιχειρηματικότητα

Πρώτο Βραβείο: €10000

Δεύτερο Βραβείο: €5000

Τρίτο Βραβείο: €2000

Για τις κατηγορίες Κ1 και Κ2 εκτός από τα χρηματικά βραβεία θα προσφερθούν υποτροφίες από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου σε συναφείς κλάδους ενώ για την κατηγορία Κ3 θα προσφερθεί δωρεάν φιλοξενία στο Capital Impact.

Θα δοθούν επίσης ειδικά βραβεία στην κατηγορία Κ3 για «Επιχείρηση με Διεθνή Προσανατολισμό» και «Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας».

Τα βραβεία είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα βραβεία. Σε περίπτωση που κάποιο βραβείο δε γίνει αποδεκτό από τους διακριθέντες, ο Ψηφιακός Πρωταθλητής έχει δικαίωμα να το μεταφέρει σε επιλαχόντες συμμετέχοντες.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22867144 και 25002455, έντυπα και δικαίωμα συμμετοχής για τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ψηφιακού Πρωταθλητή http://www.cyprus-digitalchampion.gov.cy και στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού http://www.digitalchampionship.org

[1]Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Frederick, CITEA, Cyprus Computer Society, Cyprus Chapter of AIS

20151103_digital_champion[1]Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Frederick, CITEA, Cyprus Computer Society, Cyprus Chapter of AIS

Υποτροφίες για μεταπτυχιακά προγράμματα από το Σουηδικό Ινστιτούτο για το Ακαδημαικό Έτος 2016-2017

ΣΠΟΥΔΕΣ

Όλες οι λεπτομέρειες εδώ, οπως επίσης και όλες οι πληροφορίες για όλες τις υποτροφίες που προσφέρονται σε όλα τα πανεπιστήμια στηνΣουηδία.

https://studyinsweden.se/news/swedish-institute-scholarships-2016/

Προκήρυξη θέσεων εργασίας Γραφείου «Δημιουργική Ευρώπη» Κύπρου – Creative Europe Desk Cyprus

Ως Συντονιστικός Φορέας για την Κύπρο προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το
Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου από τις 01/01/2016 αναλαμβάνει την λειτουργία των Κυπριακών Γραφείων
Culture και Media του Προγράμματος (Creative Europe Desks – CED).
Τα Γραφεία θα έχουν ως κύριους σκοπούς:
α)να προωθούν το πρόγραμμα Παγκύπρια, β) να παρέχουν βοήθεια και πληροφόρηση σε ενδιαφερόμενους
πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς, γ) να ενθαρρύνουν την διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ
επαγγελματιών, οργανισμών και δικτύων, δ) να παρέχουν πληροφόρηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον
τοπικό πολιτιστικό τομέα της Κύπρου και ε) να συνεισφέρουν στην διαδοχή/ των αποτελεσμάτων του προγράμματος.
Οι δραστηριότητες των Γραφείων θα περιλαμβάνουν δημόσιες παρουσιάσεις του προγράμματος σε γεγονότα
(συνέδρια, φεστιβάλ, συμπόσια κτλ), διοργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων και ημερίδων, δημιουργία και
ενημέρωση της ιστοσελίδας, παραγωγή και διανομή ενημερωτικού υλικού, καθώς και ετοιμασία εκθέσεων και
αναφορών για το πρόγραμμα.

Ως εκ τούτου, ο Συντονιστικός Φορέας ζητά να προσλάβει:
 Ένα/μια Λειτουργό Γραφείου Culture
 Ένα/μια Λειτουργό Γραφείου Media
Η σύμβαση που θα προσφερθεί στους επιτυχόντες υποψηφίους θα είναι δύο ετών, ξεκινώντας από τις 01/01/2016.
Οι πρώτοι έξι μήνες θα είναι επί δοκιμασία.
Οι Λειτουργοί θα υπηρετούν βάσει των Σχεδίων Υπηρεσίας που επισυνάπτονται.

Απαιτούμενα προσόντα:
 Πανεπιστημιακό δίπλωμα σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Πολιτισμού. Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε
σχετικούς κλάδους θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 Πολύ καλή γνώση ελληνικής και άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 Άριστη γνώση του πολιτιστικού/δημιουργικού/οπτικοακουστικού τομέα
 Καλή γνώση των Ευρωπαϊκών θεσμών και πολιτικών. Προηγούμενη πείρα σε Ευρωπαϊκούς οργανισμούς
και θεσμούς θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 Εμπειρία στην διοργάνωση και συντονισμό γεγονότων/εκδηλώσεων (διοργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων,
ημερίδων και εργαστηρίων)
 Εμπειρία στις δημόσιες σχέσεις
 Γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
 Εμπειρία δημοσίων παρουσιάσεων και ομιλιών

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.cyso.org.cy/index.php/el/about-us/employment-opportunities-gr

Απολαβές:
Οι ετήσιες μικτές απολαβές του/της Λειτουργού (συμπεριλαμβανομένου τιμαριθμικού, κοινωνικών ασφαλίσεων, κα)
θα είναι €24.000,00.
Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνουν τα πιο κάτω στοιχεία:
1. Επιστολή ενδιαφέροντος
2. Βιογραφικό σε μορφή Europass
3. Βεβαιώσεις που τεκμηριώνουν τα ζητούμενα προσόντα.
Προθεσμία:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς στην κα. Αντιγόνη Αντωνίου στο
[email protected] με την ένδειξη «Θέση Λειτουργού Γραφείου «Δημιουργική Ευρώπη»» το αργότερο μέχρι την
Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2015 στις 12:00.

Ευκαιρίες χρηματοδότησης οικο-καινοτόμων επιχειρήσεων

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για το έργο INNEON, το οποίο αφορά στην ανάπτυξη ενός μηχανισμού προώθησης και ανάπτυξης οικο-καινοτόμων επιχειρήσεων.

Ο μηχανισμός περιλαμβάνει τη χρήση πολυεθνικής ομάδας, η οποία έχει αναλάβει τον εντοπισμό οικο- καινοτόμων επιχειρήσεων που επιδιώκουν συνεργασία με επενδυτές για την περαιτέρω ανάπτυξη τους και τη συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα συνεργασίας με επενδυτές.

Tο έργο INNEON, το οποίο αφορά στην ανάπτυξη ενός μηχανισμού προώθησης και ανάπτυξης οικο-καινοτόμων επιχειρήσεων. Ο μηχανισμός περιλαμβάνει τη χρήση πολυεθνικής ομάδας, η οποία έχει αναλάβει τον εντοπισμό οικο-καινοτόμων επιχειρήσεων που επιδιώκουν συνεργασία με επενδυτές για την περαιτέρω
ανάπτυξη τους και τη συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα συνεργασίας με επενδυτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΙΝΝΕΟΝ λειτουργεί δική του πλατφόρμα μέσα από την οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να εντοπίσουν πιθανούς χρηματοδότες και συνεργάτες.

Οικο-καινοτομία σημαίνει κάθε μορφή καινοτομίας για την ανάπτυξη και εμπορική εκμετάλλευση νέων περιβαλλοντικών τεχνολογιών, προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών που μπορεί να συμβάλει στη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον ή στην αποδοτικότερη χρήση των πόρων.

Συγκεκριμένα ο όρος αναφέρεται σε:
• Νέες Υπηρεσίες: “πρασίνισμα” των επιχειρήσεων
• Νέες Διεργασίες: Καθαρότερη παραγωγή
• Νέες μεθόδους διαχείρισης, νέες τεχνολογίες και προϊόντα.

inneon--864x400_cΕπίσης , διοργανώνεται διαγωνισμός καινοτομίας και ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως
επικοινωνήσουν με την Atlantis Συμβουλευτική Κύπρου, μέλος αυτής της πολυεθνικής
ομάδας, για να δηλώσουν συμμετοχή, τηλ. 22660482, e-mail: [email protected]

«Η Κύπρος μιλά» («Cyprus speaks»)

Η Κύπρος είναι μια πολύγλωσση χώρα και αυτό το επιβεβαιώνουμε καθημερινά γύρω μας με τα σημάδια που βλέπουμε και τους ήχους που ακούμε. Ας αναδείξουμε λοιπόν την πραγματικότητα του πλούσιου πολυγλωσσικού και πολιτισμικού τοπίου στο νησί μας προσπαθώντας να την αποτυπώσουμε και να την καταγράψουμε ζωντανά!

Στα πλαίσια των εορτασμών για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών (26 Σεπτεμβρίου), η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο διοργανώνουν διαγωνισμό σύντομου βίντεο (μέγιστης διάρκειας 2 λεπτών) στο Facebook με θέμα «Η Κύπρος μιλά» («Cyprus speaks») με ημερομηνία έναρξης 26 Σεπτεμβρίου.

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες ηλικίας μεταξύ 18 και 35 ετών που διαμένουν στην Κύπρο. Το μόνο που χρειάζεται είναι μια βιντεοκάμερα ή κινητό με δυνατότητα εγγραφής βίντεο, όρεξη, καλές ιδέες και δημιουργικότητα!

Τα άτομα που θα έχουν τις καλύτερες συμμετοχές στον διαγωνισμό θα κερδίσουν 4ήμερο ταξίδι στις Βρυξέλλες αρχές Δεκεμβρίου, όπου θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, μεταξύ άλλων και τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – τη μεγαλύτερη μεταφραστική υπηρεσία στον κόσμο.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και στη σελίδα της Αντιπροσωπείας στο Facebook.

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών: Έναρξη διαδικτυακού διαγωνισμού στις 26 Σεπτεμβρίου

Για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο διοργανώνουν διαγωνισμό βίντεο στο Facebook με θέμα «Η Κύπρος μιλά» («Cyprus speaks») με ημερομηνία έναρξης 26 Σεπτεμβρίου. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες ηλικίας μεταξύ 18 και 35 ετών που διαμένουν στην Κύπρο.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα σύντομο βίντεο – μέγιστης διάρκειας 2 λεπτών – που να καταδεικνύει και να γιορτάζει την καθημερινή πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική πραγματικότητα στην Κύπρο. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες καλούνται να τηλεφορτώσουν το βίντεό τους χρησιμοποιώντας την ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή (app) που διατίθεται στη σελίδα του Facebook της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο (https://www.facebook.com/ec.cyprus).

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΓΛΩΣΣΩΝΟι νικητές θα ανακοινωθούν περί τα μέσα Νοεμβρίου και θα συμμετάσχουν σε 4ήμερη ενημερωτική επίσκεψη στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στις Βρυξέλλες το Δεκέμβριο. Εκεί θα έχουν, μεταξύ άλλων, την ευκαιρία να επισκεφθούν τα κεντρικά γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης — της εσωτερικής μεταφραστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/el-GR/

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ!

Ευρωπαϊκό Βραβείο για γυναίκες επιχειρηματίες που καινοτομούν!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει για τρίτη φορά το Βραβείο Καινοτόμων Γυναικών της ΕΕ για να επιβραβεύσει τρεις γυναίκες που έχουν επιτύχει εξαιρετικές καινοτομίες και τις έχουν διαθέσει στην αγορά. Το Βραβείο αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ανάγκη για περισσότερες γυναίκες επιχειρηματίες και θέλει να εμπνεύσει και άλλες γυναίκες να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με ποσοστό 24%, η Ελλάδα κατέχει την υψηλότερη θέση πανευρωπαϊκά γυναικών επιχειρηματιών στο σύνολο του ενεργού εργατικού δυναμικού.

Το πρώτο βραβείο συνοδεύεται από ποσό ύψους 100.000 ευρώ, το δεύτερο από 50.000 ευρώ και το τρίτο από 30.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλες τις γυναίκες που κατοικούν στην ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες, οι οποίες έχουν ιδρύσει ή είναι συνιδρυτές μιας εταιρείας σε οποιοδήποτε τομέα και οι οποίες έχουν λάβει κάποια στιγμή της σταδιοδρομίας τους χρηματοδότηση της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία.

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης λήγει στις 20 Οκτωβρίου 2015. Κριτική επιτροπή υψηλού επιπέδου θα αξιολογήσει και θα επιλέξει τις τρεις νικήτριες που θα ανακοινωθούν το 2016.

Περισσότερες πληροφορίες για τα βραβεία θα βρείτε εδώ.

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators

«Το ευρωπαικό όραμα σε δράση»

Στα πλαίσια του Ευρωπαικού Έτους Ανάπτυξης 2015, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η Παγκύπρια Πλατφόρμα Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων για την Ανάπτυξη, Ο Δήμος Λάρνακας και το Κέντρο Ευρωπαικής Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας, σας προσκαλούν στην Φωτογραφική Έκθεση με τίτλο «το ευρωπαικό όραμα σε δράση», την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 18:30, στην πλατεία Κίμωνος.

Η έκθεση περιλαμβάνει τις φωτογραφίες εννέα Κύπριων φωτογράφων που γενναιόδωρα παραχώρησαν υλικό από τις προσωπικές τους συλλογές, συμβάλλοντας έτσι στις προσπάθειες ευαισθητοποίησης για το όραμα και τις δράσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ σε ότι αφορά τη διεθνή ανάπτυξη εκτός συνόρων της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η εκδήλωσηinvitation larnaka τελεί υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λάρνακας κ. Ανδρέα Ν. Λουρουτζιάτη.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τις καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ)-Enhancing the Innovation Management Capacity of Cypriot SMEs

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τις καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) για τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Enhancing the Innovation Management Capacity of Cypriot SMEs».

Το εν λόγω Έργο αποτελεί υποστηρικτική Δράση προς τις ΜμΕ και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ορίζοντας 2020. Στόχος του Έργου είναι η αξιολόγηση της ικανότητας διαχείρισης της καινοτομίας στις Κυπριακές ΜμΕ καθώς και η καθοδήγηση τους με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση θα γίνεται με αξιόπιστα εργαλεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου CEN/TS 16555-1 (π.χ. το εργαλείο IMP3rove).

Δικαιούχοι είναι κυπριακές ΜμΕ με δραστηριότητες καινοτομίας οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα της Ε.Ε. Αναμένεται ότι με τη συμμέτοχή τους στις εν λόγω δραστηριότητες οι επιχειρήσεις θα έχουν μεγαλύτερα οφέλη για τις επενδύσεις τους στην έρευνα και καινοτομία.

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί από το ΙΠΕ προς τις καινοτόμα δραστήριες ΜμΕ είναι βασισμένη στα ακόλουθα στάδια:
Ανάλυση Δυνατοτήτων Καινοτομίας
Επιτόπου συναντήσεις και συλλογή δεδομένων
Χρήση ειδικού εργαλείου αξιολόγησης για αναγνώριση των αναγκών και δυνατοτήτων καινοτομίας
Ανάλυση Χάσματος και Αναγκών (Gap & Needs analysis), αναφορικά με τις δραστηριότητες και τη διαχείριση της καινοτομίας στην επιχείρηση.
Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δράσης για βελτίωση των δυνατοτήτων της επιχείρησης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, τις δυνατότητες και τις ανάγκες της.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων πακέτων υπηρεσιών, το Ίδρυμα θα αξιολογεί όλες τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και θα τηρεί σειρά προτεραιότητας εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Για τυχόν διευκρινήσεις ή άλλες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο Λειτουργό του Ιδρύματος κ. Σταύρο Καμπανέλλα στο τηλέφωνο: 22205056 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

http://www.research.org.cy/EL/news/3830.html