ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

12/12/2014

Το Δίκτυο SOLAR-ERA.NET, στο οποίο συμμετέχει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ανακοίνωσε στις 10 Δεκεμβρίου 2014 την Τρίτη Κοινή Διεθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και καλεί ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ΜΜΕ και άλλους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλουν ερευνητικές προτάσεις.

Στο δίκτυο SOLAR-ERA.NET συμμετέχουν οργανισμοί χρηματοδότησης έρευνας από 17 χώρες και περιφέρειες με στόχο την ανάπτυξη αειφόρου συνεργασίας μεταξύ εθνικών προγραμμάτων και οργανισμών χρηματοδότησης έρευνας και καινοτομίας, ώστε να υλοποιηθεί η στρατηγική της ομάδας πρωτοβουλίας Solar Europe Industrial Initiative (SEII), η οποία χαράσσει οδικό χάρτη για υλοποίηση και εφαρμογή του σχεδίου Strategic Energy Technology (SET Plan) της ΕΕ, αναφορικά με την παραγωγή ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια.

Η Πρόσκληση καλύπτει τα ακόλουθα θεματικά πεδία:

Φωτοβολταϊκά-PV3:

 • PV3.1 Innovative processes for inorganic thin-film cells & modules
 • PV3.2 Dedicated modules for BIPV design and manufacturing
 • PV3.3 Grid integration and large-scale deployment of PV
 • PV3.4 High-efficiency PV modules based on next generation c-Si solar cells
 • PV3.5 Solar glass and encapsulation materials
 • PV3.6 Concentrator PV technology
 • PV3.7 Si feedstock, crystallization and wafering
 • PV3.8 Organic solar cells and other emerging concepts

Συγκεντρωτικά Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας-CSP3:

 • CSP3.1 Cost reduction and efficiency increase in components
 • CSP3.2 Dispatchability through storage and hybridisation
 • CSP3.3 New heat transfer media for CSP plants
 • CSP3.4 Innovative thermodynamic cycles

Η υποβολή προτάσεων γίνεται σε δύο στάδια με καταληκτικές ημερομηνίες τις 27 Μαρτίου 2015 για την υποβολή συνοπτικών προτάσεων (pre-proposals) και τις 8 Σεπτεμβρίου 2015 για την υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων (full proposals) από το συντονιστή της κάθε διεθνικής πρότασης στην ιστοσελίδα του SOLAR-ERA.NET, www.solar-era.net. Στην ίδια ιστοσελίδα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το Δίκτυο και τις Προσκλήσεις, όπως επίσης και τα έντυπα υποβολής προτάσεων.

Τα Ερευνητικά Δίκτυα για να μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση θα πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον δύο (2) εταίρους από διαφορετικές χώρες ή περιφέρειες που συμμετέχουν στη Διεθνική Πρόσκληση, εκ των οποίων ο ένας πρέπει να προέρχεται από τη βιομηχανία.

Ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας για τις Προσκλήσεις ανέρχεται στα 200.000 Ευρώ και επικεντρώνεται στη στήριξη δραστηριοτήτων Βιομηχανικής Έρευνας και Πειραματικής Ανάπτυξης, καλύπτοντας όλα τα προαναφερόμενα επιστημονικά πεδία. Η κάθε Κυπριακή συμμετοχή σε Δίκτυο πρότασης μπορεί να αποτελείται από ένα έως τρείς εταίρους που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και μπορεί να αιτηθεί ποσό μέχρι 100.000 Ευρώ για κάθε πρόταση Έργου.

Οι εθνικοί κανονισμοί χρηματοδότησης περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του ΙΠΕ με κωδικό ΚΟΙΝΑ/SOLAR-ERA.NET/1214 που βρίσκεται αναρτημένη στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας http://www.research.org.cy.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Αρμόδια Λειτουργό του ΙΠΕ κα Δήμητρα Πέτσα 22205033, dpetsa@research.org.cy.

Διαγωνισμός «Φοιτητές στην Έρευνα – ΦΟΙΤΩ 2014-2015» Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Επιχειρησιακό ΠρόγραμμαU : Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα 2007- 2013

ΠρόγραμμαU : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας

ΔιαγωνισμόςU : Φοιτητές στην Έρευνα – ΦΟΙΤΩ 2014-2015

Κωδικός ΠρόσκλησηςU : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΦΟΙΤΩ/1214

Ημερ. ΔημοσίευσηςU : 5 Δεκεμβρίου 2014

Καταληκτική ΗμερομηνίαU : 26 Ιουνίου 2015

Αρμόδιο Στέλεχος ΙΠΕU : Έλενα Πουλλή (16TUepoulli@research.org.cyU16)

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε Διαγωνισμούς:

Διαγωνισμός «Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής»

Διαγωνισμός «Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής»

Διαγωνισμός «Φοιτητές στην Έρευνα – ΦΟΙΤΩ»

Διαγωνισμός «Μαθητές στην Έρευνα – ΜΕΡΑ»

Διαγωνισμός «Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση – ΤΕΚΕ».

http://www.research.org.cy/_metacanvas/prosklisi_foitw2014_2015.pdf

http://www.research..org.cy/EL/news/3763.html

Ετήσιο πρόγραμμα επιχορηγήσεων της ΓΔ Επικοινωνίας του ΕΚ

Το ΕΚ έχει δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του την νέα  πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχορηγήσεων της ΓΔ Επικοινωνίας του ΕΚ.  Οι επιχορηγήσεις αφορούν δράσεις για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και για διαδίκτυο και εκδηλώσεις. Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2015. 

Οργανισμοί που επιθυμούν να υποβάλουν προτάσεις  θα πρέπει να έχουν υπογράψει συμφωνία »Συνεταιρισμού» (Partnership Agreement) με το ΕΚ. Όσοι έχουν ήδη  συμφωνία »Συνεταιρισμού» στο πλαίσιο των αιτήσεων του προγράμματος επιχορηγήσεων 2012-2014 δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα  άλλη αίτηση.  Οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την σχετική αίτηση μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2014.

Στόχος του ΕΚ είναι η επιχορήγηση προγραμμάτων που θα ενισχύσουν την κατανόηση του ρόλου και της λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ενθαρρύνουν το ενδιαφέρον  των πολιτών για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ και θα λειτουργήσουν ως  πλατφόρμες για όσους πολίτες επιθυμούν να θέσουν σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα επιχορηγήσεων της ΓΔ Επικοινωνίας, μπορείτε να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο που ακολουθεί.

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/00beb2559e/Επιδοτήσεις.html

Ακολούθως επιλέξτε την κατηγορία: Directorate General for Communication Financial support for communication actions aimed at raising public awareness and encouraging wide public interest in the European Decisional Process (NEW) για όλες τις πληροφορίες και τους συνδέσμους σχετικά με τις αιτήσεις και τις προθεσμίες τόσο για τις επιδοτήσεις όσο και για το συνεταιρισμό με το ΕΚ.

Για πληροφορίες και απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στο : dgcommsubvention@ep.europa.eu

Προκήρυξη Βραβείου Καρλομάγνου για τη Νεολαία 2015

karlomagnos

Ξεκίνησε χθες, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, ο διαγωνισμός για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία 2015. Για όγδοη συνεχόμενη χρονιά, το βραβείο απονέμεται σε νέους που έχουν αναπτύξει προγράμματα που προάγουν την κατανόηση μεταξύ των λαών των Ευρωπαϊκών κρατών. Η προθεσμία για την υποβολή των προγραμμάτων είναι η 2α Φεβρουαρίου 2015 

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνος για τη Νεολαία, το οποίο διοργανώνεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ίδρυμα του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου του Άαχεν, απονέμεται σε προγράμματα ή έργα που πραγματοποιούνται από άτομα ηλικίας μεταξύ 16 και 30 ετών.

Τα βραβευμένα προγράμματα ή έργα θα πρέπει να χρησιμεύουν ως πρότυπα για τους νέους που ζουν στην Ευρώπη και να προσφέρουν πρακτικά παραδείγματα Ευρωπαίων που ζουν μαζί ως μία κοινότητα.

Μεταξύ των προγραμμάτων που έχουν βραβευθεί στο παρελθόν συμπεριλαμβάνονται δραστηριότητες που έχουν σχέση με προγράμματα ανταλλαγής νέων, καλλιτεχνικά ή διαδικτυακά έργα με Ευρωπαϊκή διάσταση.

Βραβεία €10.000

Στα τρία βραβευμένα έργα (τα οποία θα επιλεχθούν μέσα από τα 28 συνολικά έργα που θα προταθούν εκ μέρους των εθνικών κριτικών επιτροπών) θα απονεμηθούν τα χρηματικά έπαθλα των € 5.000, € 3.000, και € 2.000 αντίστοιχα. Οι νικητές θα προσκληθούν επίσης να επισκεφθούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο το φθινόπωρο του 2015.

Οι εκπρόσωποι των 28 εθνικών βραβευμένων έργων θα κληθούν να παραστούν στην τελετή απονομής του Βραβείου Καρλομάγνου για τη Νεολαία και στην τελετή απονομής του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου της πόλης του Άαχεν κατά τη διάρκεια τετραήμερου ταξιδιού τους στο Άαχεν το Μάιο του 2015.

Νικητές 2014

Το 2014, το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στο δανέζικο ταξιδιωτικό πρόγραμμα «Η Ευρώπη μας» κατά την τελετή απονομής του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου στο Πανεπιστήμιο του Άαχεν, που έλαβε χώρα στις 27 Μαΐου 2014.

Το δεύτερο βραβείο  απονεμήθηκε στο Συνέδριο Νεολαίας «JouwDelft & Co» από την Ολλανδία, ενώ το τρίτο βραβείο δόθηκε στο «Employment4U«, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα από την Κύπρο.

Οι εκπρόσωποι των τριών βραβευθέντων έργων προσκλήθηκαν στις Βρυξέλλες για να συναντήσουν τον Πρόεδρο Σούλτς καθώς και άλλα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2014. 

Χρονοδιάγραμμα Βραβείου Καρλομάγνου Νεολαίας 2015

 • Έναρξη του διαγωνισμού και διαδικτυακές αιτήσεις: 2 Δεκεμβρίου 2014
 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 2 Φεβρουαρίου 2015
 • Επιλογή των 28 έργων από τις εθνικές κριτικές επιτροπές: 13 Μαρτίου 2015
 • Επιλογή των τριών έργων που θα βραβευτούν από την Ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή: 23 Απριλίου 2015
 • Τελετή απονομής στο Άαχεν: 12 Μαΐου 2015

Επικοινωνία για ερωτήματα Τύπου:

Constanze Beckerhoff – constanze.beckerhoff@europarl.europa.eu

32 2-2844302 – 0032 498-983550

Επικοινωνία για γενικές ερωτήσεις:

ECYP2015@europarl.europa.eu

Twitter: @EUYouthPrize

#ECYP2014

Σύνδεσμοι:

Ιστοσελίδα του Βραβείου Καρλομάγνου για τη Νεολαία

http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/el/introduction.html

Ιστοσελίδα του Ιδρύματος του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου του Άαχεν

http://www.karlspreis.de/en/home.html

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος FIWARE Accelerator για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), επιχειρηματιών του διαδικτύου και start-up που κάνουν χρήση των τεχνολογιών FIWARE με €80 εκ.

Η πρόσκληση υποβολής συμμετοχών αφορά, μεταξύ άλλων, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ICT και της δημιουργικής βιομηχανίας.

Το FIWARE εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας FI-PPP (Future Internet Public-Private Partnership) και του Startup Europe, που συντονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η τεχνολογία FIWARE επιτρέπει την εύκολη ανάπτυξη και υιοθέτηση προηγμένων εφαρμογών Internet, που θα διευκολύνουν τη διασύνδεση με το InternetofThings (IoT). Παράλληλα, μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη στον τομέα της τεχνολογίας με την εισαγωγή μιας καινοτόμου υποδομής που επιτρέπει την αποδοτική ανάπτυξη και προσφορά ευέλικτων ψηφιακών υπηρεσιών, υψηλής ποιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα FIWARE Accelerator πατήστε εδώ.

http://www.fi-ware.org/fiware-accelerator-programme

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας σε νέο οίκημα. 

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας έχει μετακομίσει στο αναπαλαιωμένο κτήριο της πρώην Οθωμανικής Τράπεζας (Πλατεία Βασιλέως Παύλου και Ζήνωνος Κιτιέως αρ. 1, έναντι Μουσείου Πιερίδη και Περιπτέρου ΚΟΤ). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 24620993.

EMAS Awards 2015

Abstract: The EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) Awards aim to reward effective eco-innovations supporting improvements in environmental performance

Type of communication tool: Environmental Award

Relevant for: EDIC, EDC

Target group: Authorities, Companies and NGOs interested in EMAS

Languages available: English

Link(s): http://ec.europa.eu/environment/emas/emasawards/

EMAS – The Eco-Management and Audit Scheme of DG Environment – has now opened applications for the EMAS awards. Deadline to apply is 30 January 2015. Registered organisations can send their application and competent bodies can nominate private and public organisations for the awards. The application form and further information regarding eligibility and evaluation are now available. The awards were created to establish a platform facilitating dialogue between key stakeholders and as an opportunity for EMAS registered organisations to share and promote their best practices.

emas_awards_2015

Ευρωπαϊκά Κέντρα ΜΜΕ-Διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο να αντιμετωπίσουν τον αυξανόμενο ανταγωνισμό.

Οι ΜΜΕ πρέπει να αποκτήσουν τις ικανότητες να αντιμετωπίσουν έναν συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνισμό από …τις ανεπτυγμένες και τις αναδυόμενες οικονομίες και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες της αγοράς. Οι ΜΜΕ, με τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους, ενισχύουν τόσο την ανάπτυξη της οικονομίας όσο και την ανταγωνιστικότητα και τη στήριξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό στις εγχώριες αγορές, παρά τις ευκαιρίες που προσφέρει η διευρυμένη ενιαία αγορά και η παγκοσμιοποίηση γενικότερα. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα και να βοηθήσει τις ΜΜΕ να εισέλθουν στις αγορές τρίτων χωρών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαθίδρυσε τα «Ευρωπαϊκά Κέντρα ΜΜΕ» στην Ινδία και την Κίνα. Και τα δύο Κέντρα παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων όπως η εξεύρεση συνεργατών, η καθοδήγηση πρόσβασης στις αγορές, θέματα κανονιστικών ρυθμίσεων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

Κέντρο στη Κίνα: http://www.eusmecentre.org.cn/

Κέντρο στην Ινδία: http://eeas.europa.eu/delegations/india/eu_india/

trade_relation/doing_business_in_india/index_en.htm
Πηγή: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Κύπρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ- ΑΡ.ΠΡΟΣΚΛ. ΥΕ/ΥΑ/ΤΕ/01.2014

Αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης:  Ιανουάριος 2015

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30/6/2015 

Σημειώνεται ότι υπό ορισμένους όρους υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης εντός της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 κάτω από το νέο Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Διαθέσιμος Προϋπολογισμός

€ 250.000,00 

ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ

Όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών για τους οποίους δεν έχει ακόμη ληφθεί τελική αρνητική απόφαση σχετικά με το αίτημα τους για διεθνή προστασία σε κράτος μέλος και οι οποίοι δύνανται να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν την εκούσια επιστροφή, υπό τον όρο ότι δεν έχουν αποκτήσει νέα υπηκοότητα και δεν έχουν φύγει από το έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους.

Όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που απολαύουν κάποιας μορφής διεθνούς προστασίας κατά την έννοια της οδηγίας 2004/83/ΕΚ ή προσωρινής προστασίας κατά την έννοια της οδηγίας 2001/55/ΕΚ σε ένα κράτος μέλος και οι οποίοι επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν την εκούσια επιστροφή,  υπό τον όρο ότι δεν έχουν αποκτήσει νέα υπηκοότητα και δεν έχουν φύγει από το έδαφος του οικείου κράτους μέλους.

Όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τους όρους εισόδου ή/και παραμονής και σε κράτος μέλος και οι οποίοι, σύμφωνα με την υποχρέωση να εγκαταλείψουν το έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους, χρησιμοποιούν την εκούσια επιστροφή.

Όλοι οι άλλοι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τους όρους εισόδου ή/και παραμονής σε ένα κράτος μέλος. 

ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

1. Φορείς που δικαιούνται να υποβάλουν πρόταση και υποχρεώσεις Τελικού Δικαιούχου

Τελικοί Δικαιούχοι μπορούν να είναι μόνο νομικές οντότητες. Πιο συγκεκριμένα, Τελικοί Δικαιούχοι μπορούν να είναι Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (ΜΚΟ), εθνικές, επαρχιακές και τοπικές αρχές, άλλοι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ιδιωτικές ή δημόσιες εταιρείες ή διεθνείς οργανισμοί μεμονωμένα ή σε συνεργασία (κοινοπραξία).

2. Εταίροι και Κοινοπραξίες

Ο Τελικός Δικαιούχος μπορεί να συνεργαστεί με εταίρο στην υλοποίηση της δράσης, τα στοιχεία του οποίου, ο ρόλος του και η σχέση του με τον Τελικό Δικαιούχο θα περιλαμβάνονται στο Δελτίο Υποβολής Πρότασης.

Επικοινωνία: 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ 2

1082 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Σημεία επαφής:

Διοικητικοί Λειτουργοί: Κωνσταντίνος Κυπριανού, Χριστίνα Χατζηοικονόμου

Τηλ. Επικ.: 22409913, 22 409944

Ηλ. Ταχ.:  ckyprianou@moi.gov.cy, chadjieconomou@papd.mof.gov.cy

Τηλεομ.: 22 409 948

http://www.moi.gov.cy/moi/sf/sf.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020)

Υποπρόγραμμα MEDIA

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

EAC/S29/2014: Στήριξη της πρόσβασης στις αγορές 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων εξαρτάται από:

 • η διαθεσιμότητα των κεφαλαίων μετά την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2015 από την αρχή προϋπολογισμού .  

1.     Στόχοι και περιγραφή 

Η παρούσα ανακοίνωση για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων βασίζεται στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014-2020)[1].

Στον τομέα της ενίσχυσης της ικανότητας του οπτικοακουστικού τομέα, ορισμένες από τις προτεραιότητες του υποπρογράμματος MEDIA είναι:

 • η αύξηση της ικανότητας των φορέων του οπτικοακουστικού τομέα να δημιουργούν ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα με δυνατότητα κυκλοφορίας τους εντός και εκτός της Ένωσης και να διευκολύνουν τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμπαραγωγές, και με τηλεοπτικούς φορείς·
 • η ενθάρρυνση των ανταλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων με τη διευκόλυνση της πρόσβασης των φορέων του οπτικοακουστικού τομέα σε αγορές και επιχειρηματικά εργαλεία, ώστε να αυξήσουν την προβολή των έργων τους στις ευρωπαϊκές και τις διεθνείς αγορές.

Το υποπρόγραμμα MEDIA παρέχει στήριξη για:

 • τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε επαγγελματικές εμπορικές εκθέσεις και αγορές στον οπτικοακουστικό τομέα και για τη διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών επιχειρηματικών εργαλείων εντός και εκτός Ένωσης·
 • τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας ευρωπαϊκών ταινιών παγκοσμίως και διεθνών ταινιών στην Ένωση σε όλες τις πλατφόρμες διανομής, μέσω διεθνών σχεδίων συνεργασίας στον οπτικοακουστικό τομέα.

2.         Επιλέξιμοι αιτούντες

Οι αιτούντες πρέπει να είναι ευρωπαϊκοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ενώσεις, φιλανθρωπικά ιδρύματα, ιδρύματα, δήμοι/δημοτικά συμβούλια, κ.λπ.), να έχουν την έδρα τους σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA και να τελούν υπό την κυριότητα, είτε άμεσα είτε με πλειοψηφική συμμετοχή, πολιτών από αυτές τις χώρες, σε πολίτες από τις χώρες αυτές.

Οι αιτήσεις από νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε μία από τις ακόλουθες χώρες είναι επιλέξιμες εφόσον ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» και η Επιτροπή έχει αρχίσει διαπραγματεύσεις με τη χώρα:

 • κράτη μέλη της ΕΕ·
 • προσχωρούσες χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνητικά υποψήφιες χώρες για τις οποίες υπάρχει προενταξιακή στρατηγική, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στα προγράμματα της Ένωσης, αρχές και όροι που θεσπίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης ή σε παρόμοιες συμφωνίες·
 • χώρες της ΕΖΕΣ που είναι μέλη του ΕΟΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας ΕΟΧ·
 • την Ελβετική Συνομοσπονδία, με βάση διμερή συμφωνία που θα συναφθεί με τη χώρα αυτή·
 • χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται με τις εν λόγω χώρες βάσει των συμφωνιών-πλαισίων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε δράσεις διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας που απευθύνονται ειδικά σε επιλεγμένες χώρες ή περιφέρειες με βάση συμπληρωματικές πιστώσεις που θα καταβάλλουν αυτές οι χώρες ή περιφέρειες σύμφωνα με ειδικό διακανονισμό που θα συμφωνηθεί με αυτές.

Το πρόγραμμα καθιστά εφικτές τη συνεργασία και τη λήψη κοινών ενεργειών με χώρες που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα και με διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, όπως η Unesco, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης  ή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας, βάσει της από κοινού συμβολής τους στην υλοποίηση των στόχων του προγράμματος.

Προτάσεις αιτούντων από χώρες εκτός ΕΕ μπορούν να επιλεγούν, υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης, έχουν υπογραφεί συμφωνίες με τις οποίες καθορίζονται οι ρυθμίσεις για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στο πρόγραμμα που θεσπίστηκε με τον κανονισμό που αναφέρεται ανωτέρω..

3.         Επιλέξιμες δράσεις

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην υποστήριξη δράσεων και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα εντός και εκτός των χωρών που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA.

Επιλέξιμες θα θεωρηθούν μόνο οι αιτήσεις που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον μία από τις 3 δράσεις που αναφέρονται στη συνέχεια:

 • Δράση 1 — Πρόσβαση των ευρωπαίων επαγγελματιών σε αγορές ενσώματων αγαθών
 • Δράση 2 — Διαδικτυακά εργαλεία που προορίζονται για επαγγελματίες
 • Δράση 3 — Κοινές ευρωπαϊκές δραστηριότητες προώθησης

Οι δραστηριότητες πρέπει να ξεκινούν μεταξύ 1ης Ιουνίου 2015 και 31ης Μαΐου 2016. Η μέγιστη διάρκεια της δράσης είναι 12 μήνες. Χορηγείται μέγιστη προθεσμία 6 επιπλέον μηνών, εφόσον η παράταση ζητείται πριν από την προθεσμία που ορίζεται στη συμφωνία επιχορήγησης. Σε κάθε περίπτωση, η μέγιστη διάρκεια των δράσεων θα είναι 18 μήνες.

4.         Κριτήρια ανάθεσης

Οι επιλέξιμες αιτήσεις θα αξιολογηθούν βάσει κλίμακας 100 βαθμών, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

Συνάφεια (20 βαθμοί)

 • Συνάφεια του περιεχομένου της δράσης (συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς/ευρωπαϊκής διάστασης) σε σχέση με τους στόχους της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και τις ανάγκες του κλάδου.

Ποιότητα του περιεχομένου και των δραστηριοτήτων (40 βαθμοί)

 • Καταλληλότητα της μεθοδολογίας ως προς τους στόχους (συμπεριλαμβάνονται: μορφότυπος, ομάδα-στόχος, μέθοδοι επιλογής· συνέργειες/συνεργασία με άλλα έργα· εφαρμοσιμότητα και οικονομική αποτελεσματικότητα).

Διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου, αντίκτυπος και βιωσιμότητα (30 βαθμοί).

 • Αντίκτυπος στη χρηματοδότηση, τη διεθνή κυκλοφορία και το παγκόσμιο κοινό των σχεδίων/έργων και/ή διαρθρωτική επίδραση στην ευρωπαϊκή βιομηχανία οπτικοακουστικών μέσων.

Ποιότητα της ομάδας έργου (10 βαθμοί).

 • Συνάφεια της διεθνούς, τεχνικής και διαχειριστικής εμπειρογνωμοσύνης της ομάδας σε σχέση με τους στόχους της δράσης.

5.         Προϋπολογισμός

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός εκτιμάται σε 3,53 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει:

– το 60 % του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών της δράσης, στην περίπτωση δράσης που υλοποιείται σε χώρες που συμμετέχουν στα υποπρόγραμμα MEDIA·

– το 80 % του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών της δράσης, στην περίπτωση δράσης που υλοποιείται σε χώρες εκτός του υποπρογράμματος MEDIA.

Ο οργανισμός επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μην χορηγήσει το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων.

6.         Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων 

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 22/1/2015 ώρα 12.00 μεσημβρινή (ώρα Βρυξελλών), μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης. Δεν θα γίνει δεκτή καμία άλλη μέθοδος υποβολής αίτησης.

Οι αιτούντες πρέπει να εξασφαλίσουν την παροχή όλων των εγγράφων που απαιτούνται και αναφέρονται στα ηλεκτρονικά έντυπα.

7.         Πλήρεις πληροφορίες

Το πλήρες κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών καθώς και τα έντυπα αίτησης διατίθενται στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/access-market-single-action-2015-activity_en

Οι αιτήσεις πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους όρους των κατευθυντήριων γραμμών και να υποβάλλονται στα διατιθέμενα ηλεκτρονικά έντυπα.

[1] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1295/2013, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της  20/12/2013, (ΕΕ  L347/221)