Διαγωνισμός «Φοιτητές στην Έρευνα – ΦΟΙΤΩ 2014-2015» Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Επιχειρησιακό ΠρόγραμμαU : Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα 2007- 2013

ΠρόγραμμαU : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας

ΔιαγωνισμόςU : Φοιτητές στην Έρευνα – ΦΟΙΤΩ 2014-2015

Κωδικός ΠρόσκλησηςU : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΦΟΙΤΩ/1214

Ημερ. ΔημοσίευσηςU : 5 Δεκεμβρίου 2014

Καταληκτική ΗμερομηνίαU : 26 Ιουνίου 2015

Αρμόδιο Στέλεχος ΙΠΕU : Έλενα Πουλλή ([email protected])

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε Διαγωνισμούς:

Διαγωνισμός «Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής»

Διαγωνισμός «Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής»

Διαγωνισμός «Φοιτητές στην Έρευνα – ΦΟΙΤΩ»

Διαγωνισμός «Μαθητές στην Έρευνα – ΜΕΡΑ»

Διαγωνισμός «Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση – ΤΕΚΕ».

http://www.research.org.cy/_metacanvas/prosklisi_foitw2014_2015.pdf

http://www.research..org.cy/EL/news/3763.html