Άνοιξαν 30 θέσεις εργασίας για το Βοηθητικό Προσωπικό στον τομέα των κοινοβουλευτικών εργασιών

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 12.00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) στις 13 Ιανουαρίου 2015.

Ενδεικτικός μηνιαίος βασικός μισθός εκκίνησης: 3.424 ευρώ (βάσει των 40 ωρών εργασίας την εβδομάδα).

http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/2014/12/04/open-for-applications-epsoast13414

Κάντε εδώ την αίτηση σας http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2014/parliamentary-work/startyourapplication-page/index_en.htm