Έναρξη του 2ου κύκλου του προγράμματος για άνεργους Ε/Κ και Τ/Κ πτυχιούχους

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ανακοινώνει το 2ο κύκλο του σχεδίου πρακτικής άσκησης στην Ελληνοκυπριακή και Τουρκοκυπριακή κοινότητα και προσκαλεί νέους άνεργους πτυχιούχους 20-35 ετών οι οποίοι αναζητούν εργασιακή εμπειρία στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Το συγκεκριμένο σχέδιο πραγματοποιείται στα πλαίσια του έργου “Leading By Example”, σε συνεργασία με το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Ήδη από τον Οκτώβριο 2015, υλοποιείται με επιτυχία η τοποθέτηση Νέων Ανέργων Επαγγελματιών στην Ελληνοκυπριακή και Τουρκοκυπριακή Κοινότητα σε εταιρείες/οργανισμούς στις δύο κοινότητες.

Το πρόγραμμα επαγγελματικής πρακτικής άσκησης στόχο έχει να προσφέρει σε νέους άνεργους εργασιακή εμπειρία στην αντίστοιχη κοινότητα, με αποτέλεσμα την απόκτηση πολύτιμων επαγγελματικών δεξιοτήτων για τη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία, όπως και άριστη γνώση του εργασιακού και πολιτισμικού περιβάλλοντος στην αντίστοιχη κοινότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα τοποθετηθούν για τρεις συνεχόμενους μήνες σε εταιρείες/οργανισμούς στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα, με μηνιαίο επίδομα €500. Το σχέδιο θα είναι ανοικτό για υποβολή αιτήσεων από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 17 Δεκεμβρίου 2015. Η εν λόγω δράση χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από το έργο “Leading by Example”‘ Πρόγραμμα ‘Civil Society in Action IV’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Γ.Δ. EuropeAid της ΕΕ..

Οι ενδιαφερόμενοι νέοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τις σχετικές αιτήσεις και τις υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ηλ. διεύθυνση: [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες και για τις αιτήσεις παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την κα Μόνικα Ανδρέου στο ΚΕΒΕ (τηλ. 22889840).
LEADING BY EXAMPLE