Χορηγίες (Grants) από την EBRD στην Κύπρο – Άνοιξε το Small Business Support (SBS) Unit

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) ανακοίνωσε την έναρξη του Προγράμματος Small Business Support (SBS) στην Κύπρo, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων.

Στόχος της EBRD είναι η στήριξη των μικρομεσαίων (ΜΜΕ) επιχειρήσεων του τόπου με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης / επίδοσης τους και την περεταίρω ανάπτυξή τους.

Η Τράπεζα καλύπτει μεγάλο μέρος του κόστους συμβουλευτικών υπηρεσιών (75% του κόστους για το 2015) από εγκεκριμένους σύμβουλους επιχειρήσεων, στους οποίους ανατίθεται η διάγνωση αναγκών, διερεύνηση ευκαιριών, σχεδιασμός και υλοποίηση εξατομικευμένων σχεδίων ανάπτυξης για κάθε επιχείρηση, βοηθώντας τες με αυτό το τρόπο να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας της αγοράς. Μέσα από τις υπηρεσίες αυτές θα ενισχυθεί σημαντικά η εμπειρογνωμοσύνη των επιχειρήσεων.

Στο συγκεκριμένο σχέδιο χορηγιών μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις από όλους ανεξαιρέτως τους τομείς της οικονομίας – Υπηρεσίες, Μεταποίηση, Τουρισμός, Κατασκευές, Εμπόριο κλπ.

Το ‘μότο’ του Small Business Unit είναι:

“Μέσα από το πρόγραμμα SBS, παρέχουμε επιχειρηματική συμβουλευτική για να βοηθήσουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να πετύχουν, μετά να μεγαλώσουν ξανά, και να γίνουν αληθινοί καταλύτες για την τοπική οικονομία και την ευρύτερη περιοχή”

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα SBS σε Κύπρος, παρακαλούμε επικοινωνήστε Γαβριέλλα Καντούνα σε [email protected] ή στο +357 22395500.

Η ιστοσελίδα του προγράμματος είναι http://www.ebrd.com/ebrd-in-cyprus.html

Solar module and backlight

Solar module and backlight