15 θέσεις πρακτικής άσκησης στο CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) Θεσσαλονίκη

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Cedefop) που εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης παρέχει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε αποφοίτους Πανεπιστημίου και κατόχους διδακτορικού τίτλου. Αυτήν την περίοδο έχει ανακοινώσει ότι δέχεται αιτήσεις από πτυχιούχους διάφορων κλάδων για 15 θέσεις πρακτικής άσκησης.
Το Cedefop εργάζεται για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας και την παροχή τεκμηριωμένων στοιχείων που συνθέτουν τη βάση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει
-Να είναι υπήκοοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και υποψήφιων προς ένταξη χωρών,
-Να συμπληρώσουν ηλεκτρονική αίτηση και να επισυνάψουν αντίγραφο πτυχίου και βιογραφικό (κατά προτίμηση το Ευρωπαϊκό Βιογραφικό),
-Να κατέχουν τη γνώση δύο τουλάχιστον κοινοτικών γλωσσών, όπου η μία θα είναι η αγγλική.
Διάρκεια: 9 μήνες ( Οκτώβριος με Ιούνιος)
Μισθός: ανάλογα με τον τόπο διαμονής των ασκούμενων που κυμαίνεται από 690 έως 920 ευρώ το μήνα
Προθεσμία: 22 Ιουνίου 2017
Δείτε αναλυτικά τις θέσεις και τις προϋποθέσεις αιτήσεων

http://www.cedefop.europa.eu/el/about-cedefop/recruitment/traineeships