15 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙ ΑΤΗΝΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ICMPD).

VA15P028V01-Knowledge Manager

Τίτλος του έργου: EUROMED Μετανάστευση IV
Θέση εργασίας: Τύνιδα, Τυνησία (με τακτικά ταξίδια)
Διάρκεια: 40 μήνες
Ημερομηνία Λήξης: 31η Δεκεμβρίου, 2015

————————————————– ——————————

VA15P039V03- Συντονιστής Έργου

Τίτλος έργου: IBM Λίβανος- Φάση 2
Θέση εργασίας: Βηρυτός, Λίβανος
Διάρκεια: 36 μήνες
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αίτησης: 8 Γενάρη του 2016

————————————————– ——————————

VA15P039V02 -Εθνικός Βοηθός Έργου

Τίτλος έργου: IBM Λίβανος Φάση 2
Θέση εργασίας: Βηρυτός, Λίβανος
Διάρκεια: 36 μήνες
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αίτησης: 8 Γενάρη του 2016

————————————————– ——————————

VA15P039V01- Γλωσσικοί και διοικητικοί βοηθοί (3 ανοικτές θέσεις)

Τίτλος έργου: IBM Λίβανος Φάση 2
Θέση εργασίας: Βηρυτός, Λίβανος
Διάρκεια: 36 μήνες
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αίτησης: 8 Γενάρη του 2016

————————————————– ——————————

VA15P039V07- Πολιτικός Αναλυτής και Λειτουργός Επικοινωνίας

Τίτλος έργου: IBM Λίβανος Φάση 2
Θέση εργασίας: Βηρυτός, Λίβανος
Διάρκεια: 36 μήνες
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αίτησης: 8 Γενάρη του 2016

————————————————– ——————————

VA15P039V05 -Επιτήρηση εμπειρογνωμόνων στα σύνορα

Τίτλος έργου: IBM Λίβανος Φάση 2
Θέση εργασίας: Βηρυτός, Λίβανος
Διάρκεια: 36 μήνες
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αίτησης: 8 Γενάρη του 2016

————————————————– ——————————

VA15P039V06 – Long Term Expert Customs

Τίτλος έργου: IBM Λίβανος Φάση 2
Θέση εργασίας: Βηρυτός, Λίβανος
Διάρκεια: 36 μήνες
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αίτησης: 8 Γενάρη του 2016

————————————————– ——————————

VA15P039V04 – Long Term Expert Border Guarding

Τίτλος έργου: IBM Λίβανος Φάση 2
Θέση εργασίας: Βηρυτός, Λίβανος
Διάρκεια: 36 μήνες
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αίτησης: 8 Γενάρη του 2016

————————————————– ——————————

VA15P045V01 – Junior Project Officer

Τίτλος του έργου: Εταιρική σχέση Κινητικότητας και Διευκόλυνσης (MPF)
Τόπος εργασίας: Βρυξέλλες, Βέλγιο
Διάρκεια: 1 έτος με δυνατότητα ανανέωσης – Πλήρης απασχόληση
Ημερομηνία Λήξης: 11, Ιανουαρίου του 2016

————————————————– ——————————

VA15P044V01 -Λειτουργός Έργου

Τίτλος του έργου: Εταιρική σχέση Κινητικότητας και Διευκόλυνσης (MPF)
Τόπος εργασίας: Βρυξέλλες, Βέλγιο
Διάρκεια: 1 έτος με δυνατότητα ανανέωσης – Πλήρης απασχόληση
Ημερομηνία Λήξης: 11, Ιανουαρίου του 2016

————————————————– ——————————

VA15P043V01- Υπεύθυνος Έργου

Τίτλος του έργου: Εταιρική σχέση Κινητικότητας και Διευκόλυνσης (MPF)
Τόπος εργασίας: Βρυξέλλες, Βέλγιο
Διάρκεια: 1 έτος με δυνατότητα ανανέωσης – Πλήρης απασχόληση
Ημερομηνία Λήξης: 11, Ιανουαρίου του 2016

————————————————– ——————————

VA15P041V01 – Formateur/trice Court-Terme Specialisé(e)

Project title: Gestion des Frontières et des Communautés Frontalières de la Région du Sahel
Job Location: Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad
Duration: Janvier 2016 à Août 2016
Closing Date: 15 Jan 2016

————————————————– ——————————
VA15P040V01 Formateur/trice spécialisé(e) en Gestion des Frontières
Project title: Gestion des Frontières et des Communautés Frontalières au Sahel
Job Location: Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad
Duration: Janvier 2016 à Août 2016
Closing Date: 15 Jan 2016
————————————————– ——————————

VA15P046V01- Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού

Τίτλος του έργου: ICMPD
Θέση εργασίας: Βιέννη, Αυστρία
Διάρκεια: 1 έτος με δυνατότητα ανανέωσης – Πλήρης απασχόληση
Ημερομηνία Λήξης: 24 του Ιανουαρίου του 2016

Περισσότερες πληροφορίες για όλες τις θέσεις στην ιστοσελίδα http://www.icmpd.org/work-for-us/current-vacancies