180 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ MANNHEIM στην Γερμανία

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 31 Μαίου 2017

https://www.uni-mannheim.de/stipendium/english/deutschland_scholarship/Call%20for%20Applications/Call_for_Applications_University_of_Mannheim_2017_en.pdf

http://www.sclrship.com/country/germany/180-deutschland-scholarships-for-international-students-in-germany-at-university-of-mannheim-2017-2018