275 θέσεις Γραμματέων σε θεσμικά όργανα της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προ-σωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό με εξετάσεις για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων Γραμματέων (βαθμοί SC 1 και SC 2) για τις ακόλουθες γλώσσες: κροατικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στην κατάρτιση εφεδρικών πινάκων για την πλήρωση κενών θέσεων μόνιμων υπαλλήλων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λάβετε υπόψη ότι οι περισσότερες προσλήψεις στον βαθμό SC 2 θα γίνουν για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο.

Πρέπει να εγγραφείτε ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο της EPSO, και ιδίως στις οδηγίες εγγραφής.

Προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης): 18 Μαρτίου 2014 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

Οι διαγωνισμοί πραγματοποιούνται συνήθως στο κράτος μέλος της ΕΕ που κατοικεί ο ενδιαφερόμενος.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2014/secretaries/index_en.htm