ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

  1. Σχέδιο Επιχορήγησης της Απασχόλησης σε επιχειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου που εργοδοτούν 1 – 4 Άτομα.
  2. Σχέδιο Επιδότησης της Πρακτικής Κατάρτισης Συνδυασμένης με Επιδότηση της Εργοδότησης σε Εργοδότες του Λιανικού Εμπορίου που Εργοδοτούν 1 – 49 Άτομα.
  3. Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για Νεοπροσλαμβανόμενους Ανέργους στον Τομέα της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας.
  4. Έκτακτο σχέδιο κατάρτισης εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2013 – Μαρτίου 2014
  5. Σχέδιο τοποθέτησης ανέργων νέων αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και διετούς φοίτησης για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις / οργανισμούς
  6. Σχέδιο τοποθέτησης ανέργων νέων πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις / οργανισμούς

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument ) και στην ιστοσελίδα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (http://www.hrdauth.org.cy).