400.000 νέες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη μέσα από την ενίσχυση της ηλιακής ενέργειας και της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ

Στις 9 Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φορείς της βιομηχανίας, ερευνητικά ιδρύματα, ενώσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη εγκαινίασαν την ευρωπαϊκή συμμαχία του κλάδου των ηλιακών φωτοβολταϊκών.
Η συμμαχία θα μειώσει τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο εφοδιασμός μέσω πιο διαφοροποιημένων εισαγωγών και της παραγωγής καινοτόμων και βιώσιμων ηλιακών φωτοβολταϊκών σε μεγαλύτερη κλίμακα εντός της ΕΕ. Σε κοινή δήλωση, η Επιτροπή και οι υπογράφοντες τη συμμαχία όρισαν τις άμεσες προτεραιότητές της για το 2023.
Η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής ικανότητας είναι καίριας σημασίας προκειμένου η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους του REPowerEU για νεοεγκατεστημένη φωτοβολταϊκή δυναμικότητα άνω των 320 GW έως το 2025 και σχεδόν 600 GW έως το 2030.
Η νέα συμμαχία έχει εγκρίνει τον στόχο της επίτευξης ευρωπαϊκής παραγωγικής ικανότητας 30 GW έως το 2025 καθ’ όλο το μήκος της αξιακής αλυσίδας. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα αποφέρει επιπλέον 60 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της Ευρώπης ετησίως και θα δημιουργήσει πάνω από 400.000 νέες θέσεις εργασίας.
Η συμμαχία θα συνεισφέρει και σε θέματα πολιτικής με σκοπό την μείωση του κινδύνου εφοδιασμού της Ευρώπης και τη στήριξη της εγχώριας βιομηχανίας. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_7617