56 θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

Θα προσφέρεται επίδομα 1300€ το μήνα. Επιπλέον, 1000€ για θέματα διαμονής, 2500€ κάλυψη για ταξιδιωτικά έξοδα, 500€ για ασφάλεια, Και 2000€ για έξοδα εγκατάστασης.
Διάρκεια: 9-18 μήνες
Τοποθεσία: Αντιπροσωπείες της ΕΕ
Προθεσμία: 31η Ιανουαρίου 2017

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2463/junior-professional-delegation-jpd_en