9 Υποτροφίες στον τομέα των Οικονομικών για PhD Program στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνιας

For the academic year 2017-2018, University of Bologna is offering nine scholarships for PhD programs in Italy at the Department of Economics. Scholarships are available for candidates from any country and any age holding a master degree.
The University of Bologna, founded in 1088, is the oldest university in continuous operation. It was the first place of study to use the term Universitas for the corporations of students and masters which came to define the institution, located in Bologna, Italy.