ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ LA VOICE

Άρθρο στην τοπική εφημερίδα της Λάρνακας LA VOICE (Φεβρουάριος-Μάρτιος 2016)LAVOICE-PAGE 1

LAVOICE-PAGE 2