ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: Έναρξη 3ου Ψηφιακού Πρωταθλήματος 2015-2016

Ο Ψηφιακός Πρωταθλητής της Κύπρου, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς[1] συνδιοργανώνουν για τρίτη συνεχή χρονιά το Ψηφιακό Πρωτάθλημα (ΨΠ) στην Κύπρο.

Το ΨΠ είναι Διαγωνισμός Ψηφιακής Καινοτομίας που στοχεύει στην προώθηση της έννοιας της ψηφιακής καινοτομίας σε μαθητές, φοιτητές, άλλα φυσικά πρόσωπα / ομάδες, νεοσύστατες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που συνάδουν με τις προτεραιότητες της Ψηφιακής Ατζέντας ενώ, παράλληλα, προάγονται και θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Το αντικείμενο του Ψηφιακού Πρωταθλήματος διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία των συμμετεχόντων, αλλά ως κοινή παράμετρος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη Ψηφιακή Ατζέντα και η ανάπτυξη καινοτόμου μοντέλου ή λειτουργικού πρωτοτύπου ή ψηφιακού προϊόντος ή υπηρεσίας στη βάση της Ψηφιακής Ατζέντας.

Υποβολή περίληψης των προτάσεων μέχρι τις 21/12/2015

Το Ψηφιακό Πρωτάθλημα περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες:

Κ1. Μαθητική Επιχειρηματικότητα

Κ2. Φοιτητική Επιχειρηματικότητα

Κ3. Αναπτυξιακή Επιχειρηματικότητα

Ο σκοπός του ΨΠ προβλέπεται να επιτευχθεί με:

-η προώθηση της έννοιας της ψηφιακής καινοτομίας σε μαθητές, φοιτητές, άλλα φυσικά πρόσωπα και ομάδες, νεοσύστατες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
-η ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που συνάδουν με τις προτεραιότητες της Ψηφιακής Ατζέντας και
-η προώθηση θεμάτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Τα βραβεία που αθλοθετούνται ανά κατηγορία έχουν ως εξής:

Κ1. Μαθητική Επιχειρηματικότητα

Πρώτο Βραβείο :€2000

Δεύτερο Βραβείο: €1000

Τρίτο Βραβείο: €500

Κ2. Φοιτητική Επιχειρηματικότητα

Πρώτο Βραβείο: €3000

Δεύτερο Βραβείο: €1500

Τρίτο Βραβείο: €1000

Κ3. Αναπτυξιακή Επιχειρηματικότητα

Πρώτο Βραβείο: €10000

Δεύτερο Βραβείο: €5000

Τρίτο Βραβείο: €2000

Για τις κατηγορίες Κ1 και Κ2 εκτός από τα χρηματικά βραβεία θα προσφερθούν υποτροφίες από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου σε συναφείς κλάδους ενώ για την κατηγορία Κ3 θα προσφερθεί δωρεάν φιλοξενία στο Capital Impact.

Θα δοθούν επίσης ειδικά βραβεία στην κατηγορία Κ3 για «Επιχείρηση με Διεθνή Προσανατολισμό» και «Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας».

Τα βραβεία είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα βραβεία. Σε περίπτωση που κάποιο βραβείο δε γίνει αποδεκτό από τους διακριθέντες, ο Ψηφιακός Πρωταθλητής έχει δικαίωμα να το μεταφέρει σε επιλαχόντες συμμετέχοντες.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22867144 και 25002455, έντυπα και δικαίωμα συμμετοχής για τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ψηφιακού Πρωταθλητή http://www.cyprus-digitalchampion.gov.cy και στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού http://www.digitalchampionship.org

[1]Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Frederick, CITEA, Cyprus Computer Society, Cyprus Chapter of AIS

20151103_digital_champion[1]Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Frederick, CITEA, Cyprus Computer Society, Cyprus Chapter of AIS