Δήλωση των κλιμακίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μετά την πέμπτη αποστολή μεταπρογραμματικής εποπτείας στην Κύπρ

Η κυπριακή οικονομία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από ισχυρή κυκλική ανάκαμψη, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων αδυναμιών, εξασφαλίζοντας έτσι βιώσιμη ανάπτυξη. Έχοντας σημειώσει εντυπωσιακό ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ της τάξης του 4,2 % το 2017, η οικονομική ανάπτυξη συνεχίστηκε με σταθερό ρυθμό το πρώτο εξάμηνο του 2018, ενώ ο πληθωρισμός παρέμεινε χαμηλός.
Η αυξημένη δραστηριότητα στον τομέα του τουρισμού και τον κατασκευαστικό τομέα είχε θετικές δευτερογενείς συνέπειες και σε άλλους τομείς της οικονομίας. Η κατάσταση στην αγορά εργασίας επίσης συνέχισε να βελτιώνεται, καθώς η απασχόληση αυξήθηκε στους περισσότερους τομείς και η ανεργία μειώθηκε με ταχείς ρυθμούς. Ωστόσο, η ανεργία στους νέους παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Στο μέλλον, αναμένεται ότι η ανάπτυξη θα παραμείνει σταθερή αλλά μεσοπρόθεσμα θα επιβραδυνθεί κάπως.
Οι κίνδυνοι για τις μελλοντικές προοπτικές απορρέουν κυρίως από τα μειωμένα, αλλά ακόμη υψηλά, μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ), το υψηλό ιδιωτικό και δημόσιο χρέος και τα υψηλότερα επίπεδα αβεβαιότητας στο εξωτερικό περιβάλλον.
Δήλωση των κλιμακίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μετά την πέμπτη αποστολή μεταπρογραμματικής εποπτείας στην Κύπρο
Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο
https://ec.europa.eu/cyprus/home_el