Δωρεάν κατάρτιση νέων γεωργών από το πρόγραμμα ERASMUS+ και την κοινοπραξία του ευρωπαϊκού έργου NARA!

Δωρεάν κατάρτιση νέων γεωργών από το πρόγραμμα ERASMUS+ και την κοινοπραξία του ευρωπαϊκού έργου NARA!

Η Ευρώπη ενισχύει τον πρωτογενή τομέα της Κύπρου!

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-learning του έργου NARA είναι έτοιμο να παραδοθεί στο κοινό και  στοχεύει να ενισχύσει και να αναβαθμίσει τις δεξιότητες των νέων γεωργών της Κύπρου, της Ισπανίας, της Σικελίας και του Λουξεμβούργου.

Το έργο NARA αφορά στην κατάρτιση στη γεωργία και στις μετασυλλεκτικές τεχνικές φρούτων και λαχανικών μέσω βέλτιστων αειφόρων πρακτικών το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ERASMUS+. 

Μια σύμπραξη 4 εταίρων που εντόπισε κοινά προβλήματα, κοινές ανάγκες, ενσωμάτωσε καλές πρακτικές και δημιούργησε ένα πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για όλους όσους θα ήθελαν να προχωρήσουν περαιτέρω κατάρτισή τους.

Δωρεάν για όποιον ενδιαφέρεται και μια ολόκληρη ομάδα ειδικών στην υποστήριξη για κάθε συμβουλή ή πρόταση! Και όλα αυτά εξ ’αποστάσεως γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος όταν η καλλιέργεια απαιτεί την παρουσία μας!

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να μπουν στην δωρεάν πλατφόρμα e-learning και να  επωφεληθούν από το εκπαιδευτικό υλικό που ανέπτυξαν οι εξειδικευμένοι εταίροι του έργου για όσους ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με την γεωργία!

Εάν είστε νέος γεωργός, αν θέλετε να ξεκινήσετε μια γεωργική δραστηριότητα, εάν εξάγετε ή τυποποιείτε φρούτα και λαχανικά τότε σίγουρα η πλατφόρμα μας θα σας προσφέρει πολλά και χρήσιμα.
Ο σύνδεσμος της δωρεάν πλατφόρμας είναι: www.training.naraproject.eu

Το εκπαιδευτικό έργο εκπονήθηκε από την συμβουλευτική εταιρία Marketmentoro  σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών PCTAD της Ισπανίας, το Ινστιτούτο LIST του Λουξεμβούργου, το Πανεπιστήμιο της Κατάνια, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου NARA: «Κατάρτιση στη γεωργία και στις μετασυλλεκτικές τεχνικές φρούτων και λαχανικών μέσω βέλτιστων αειφόρων πρακτικών», το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ERASMUS+. 

H εφαρμογή απευθύνεται σε νέους αγρότες από όλη τη χώρα, σε τοπικές και εθνικές υπηρεσίες, οργανισμούς και αγρο-επιχειρήσεις, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος και να επωφεληθούν από τη δωρεάν εκπαίδευση που παρέχεται στους εξής στρατηγικούς τομείς:

Ασφάλεια τροφίμων, Εφαρμογές μετά τη συγκομιδή, Εμπορευματοποίηση και υλικοτεχνική υποδομή, Έδαφος, νερό και παραπροϊόντα, Συσκευασία και Επιχειρηματική αξιοποίηση, εκμετάλλευση και εξωστρέφεια.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου www.naraproject.eu