Ενδιαφέρεστε να δουλέψετε μόνιμα στις Βρυξέλλες, Μόναχο, Μιλάνο, Βαρκελώνη, Εδιμβούργο, Wroclaw και Μασσαλία;

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση για τις πιο κάτω θέσεις:
1. Ειδικός επικοινωνίας — 55 θέσεις
2. Διαχειριστής ιστοτόπου — 13 θέσεις
3.Βοηθός επικοινωνίας — 30 θέσεις
4.Βοηθός οπτικής επικοινωνίας — 34 θέσεις
Ανάλογα με την κατηγορία χρειάζεται ανάλογη προηγούμενη πείρα.
Μηνιαίως Μισθός:
EPSO/AD/347/17: 4.960 έως 5.612 €
EPSO/AST/143/17: 3 003 – 3 397 €
Προθεσμία: 14 Νοεμβρίου 2017

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.341.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2017:341A:FULL