Ενδιαφέρει επιχειρηματίες, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, άνεργους και οποιοδήποτε πολίτη

Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) ανακοινώνει την έναρξη της λειτουργίας της νέας Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Κυπριακή Πύλη Διά Βίου Μάθησης», η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε», το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.
imagesCA34Z84SΗ ανάπτυξη και λειτουργία της νέας Διαδικτυακής Υπηρεσίας προσφέρεται δωρεάν και εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας του ΚΕΠΑ για προώθηση της Διά Βίου Μάθησης στον τόπο μας. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι: www.kepa.gov.cy/mathisi

Η εν λόγω Υπηρεσία θα περιλαμβάνει ευρετήριο προγραμμάτων κατάρτισης που προσφέρονται στην Κύπρο από ιδιωτικά και δημόσια ιδρύματα και θα παρέχει στα μέλη της (επιχειρηματία, εργαζόμενο, αυτοαπασχολούμενο, άνεργο και στον οποιοδήποτε πολίτη) μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης για θέματα που σχετίζονται με την περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στον τόπο μας. Τα εγγεγραμμένα μέλη της Υπηρεσίας θα έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν τα δικά τους πεδία ενδιαφερόντων (ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης ανά θεματική ενότητα) και να λαμβάνουν, έτσι, στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, προσωπική ενημέρωση από ιδρύματα κατάρτισης και άλλους αρμόδιους οργανισμούς.

Η λειτουργία της Πύλης αναμένεται ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην καλύτερη ενημέρωση του πολίτη για τις δυνατότητες και ευκαιρίες επιμόρφωσης και κατάρτισης που προσφέρονται στην Κύπρο και θα βοηθήσει τους εγγεγραμμένους φορείς να μειώσουν σημαντικά το χρόνο και το κόστος που χρειάζονται για να ενημερώσουν τους πολίτες και για να προωθήσουν τις δραστηριότητές τους, βελτιώνοντας έτσι την παραγωγικότητά τους.

Για να καταχωρήσετε το Ίδρυμα Κατάρτισης / Οργανισμό σας στην «Κυπριακή Πύλη Διά Βίου Μάθησης» θα πρέπει να :
1.Κάνετε Εγγραφή Νέου Χρήστη: Καταχωρήστε τα προσωπικά σας στοιχεία για να εγγραφείτε στην πύλη. Τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε θα τύχουν της κατάλληλης προστασίας, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας.
2.Δημιουργήσετε προφίλ για τον Οργανισμό σας: Καταχωρήστε στοιχεία του Οργανισμού σας για να ενταχθείτε ως φορέας στην Υπηρεσία. Με την έγκριση του προφίλ του Οργανισμού σας θα μπορείτε οι ίδιοι να καταχωρείτε τα προγράμματα κατάρτισης που προσφέρετε, ανακοινώσεις και εκδηλώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις επί των ανωτέρω ο Λειτουργός Παραγωγικότητας Α΄ του ΚΕΠΑ κ. Νίκος Φιλίππου είναι στη διάθεσή σας στο τηλ. 22 806 111 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]