Η Επιτροπή δημοσιεύει οδηγό σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής προσφορών για έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέο οδηγό για να βοηθήσει τους εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς δημόσιους υπαλλήλους που ασχολούνται με κονδύλια της ΕΕ, να εξασφαλίσουν αποτελεσματικές και διαφανείς διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων για έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Ο οδηγός, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος σε 23 γλώσσες της ΕΕ μέχρι το τέλος Μαρτίου, καλύπτει τη διαδικασία από το Α έως το Ω, από την προετοιμασία και τη δημοσίευση των προσκλήσεων υποβολής προσφορών έως την επιλογή και αξιολόγηση των προσφορών και την εφαρμογή της σύμβασης. Ως εκ τούτου, μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο εκτός του πεδίου των κονδυλίων της ΕΕ. Σε κάθε βήμα, η καθοδήγηση περιλαμβάνει συμβουλές για την αποφυγή λαθών, καλές πρακτικές και χρήσιμους συνδέσμους και πρότυπα.

Εξηγεί επίσης πώς να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι αναθεωρημένες οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις του 2014, δηλαδή λιγότερες γραφειοκρατικές διαδικασίες και περισσότερες ηλεκτρονικές διαδικασίες για να διευκολύνουμε τις μικρές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε δημόσιες προσφορές και τη δυνατότητα εισαγωγής νέων κριτηρίων στην απόφαση ανάθεσης για την επιλογή κοινωνικά υπεύθυνων και καινοτόμων επιχειρήσεων, και φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων.

Ένα ενημερωτικό δελτίο είναι επίσης διαθέσιμο:http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidelines_tender_procedure.pdf

Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και τα Ταμεία Επενδύσεων διοχετεύουν πάνω από 450 δισ. Ευρώ στην πραγματική οικονομία της ΕΕ κατά την περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020, τα μισά από τα οποία επενδύονται μέσω δημόσιων συμβάσεων. Μια ενημέρωση σχετικά με την καθοδήγηση και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι κάνει η Επιτροπή για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται και επενδύουν κονδύλια της ΕΕ είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/how/improving-investment/

Πηγή: http://europedirect.eliamep.gr/epitropi-dimosievi-odigo-schetika-tis-diadikasies-ypovolis-prosforon-gia-erga-pou-chrimatodotounte-apo-tin-ee/