Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα δράσης του 2019 για την τουρκοκυπριακή κοινότητα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ένα ετήσιο πρόγραμμα δράσης για το συνολικό ποσό των 35,4 εκατ. ευρώ που προσδιορίζει νέα έργα προς διευκόλυνση της επανένωσης της Κύπρου. Στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική ολοκλήρωση της νήσου, τη βελτίωση των επαφών μεταξύ των δύο κοινοτήτων και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την προετοιμασία για το κοινοτικό κεκτημένο.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, καθώς και για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις δήλωσε: «Το πρόγραμμα βοήθειας μας παραμένει εξίσου σημαντικό. Αυτή η νέα δέσμη έργων αποσκοπεί στη βελτίωση των υποδομών, στην υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, στην προώθηση της συμφιλίωσης και στην προσέγγιση της τουρκοκυπριακής κοινότητας στην ΕΕ. Είμαι πεπεισμένος ότι θα συμβάλει στην προσπάθεια διευθέτησης που αποτελεί τον απώτερο στόχο της βοήθειάς μας.»

Οι προτεραιότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν συνεχή στήριξη για την προετοιμασία και χρηματοδότηση βασικών έργων υποδομής και για την προστασία του περιβάλλοντος. Προβλέπονται επίσης περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση των προτύπων υγείας και ασφάλειας των τροφίμων. Επιπρόσθετα, θα παρασχεθεί στήριξη στην εκπαίδευση που αποσκοπεί στη βελτίωση των προτύπων διδασκαλίας και μάθησης και στην ενίσχυση ενός προγράμματος μεγάλης κλίμακας για επιστημονικά εργαστήρια στα σχολεία.

Προκειμένου να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο κοινοτήτων, το πρόγραμμα θα συνεχίσει να προσφέρει σημαντική χρηματοδότηση του έργου της Επιτροπής Αγνοουμένων και της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά. Επιπλέον, η συνεχής στήριξη της κοινωνίας των πολιτών θα συμβάλει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ΜΚΟ σε όλο το νησί και στην τόνωση των δικοινοτικών δραστηριοτήτων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη διαδικασία επανένωσης.

Τέλος, το πρόγραμμα υποτροφιών θα επιτρέψει σε νεαρούς Τουρκοκύπριους να αποκτήσουν ακαδημαϊκή εμπειρία στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ιστορικό

Η βοήθεια προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα παρέχεται μέσω του προγράμματος βοήθειας της ΕΕ. Από το 2006 έως το 2019, διατέθηκαν 555 εκατ. ευρώ για έργα στο πλαίσιο του προγράμματος βοήθειας. Το πρόγραμμα σκοπό έχει να διευκολύνει την επανένωση της Κύπρου προάγοντας την οικονομική ανάπτυξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας. H διαχείριση του προγράμματος γίνεται από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/aid-programme-turkish-cypriot-community_en