Ημερίδα «Finance your Innovation!»

ΗΜΕΡΙΔΑ
Finance your Innovation!
«Πρόγραμμα EIC Pilot 2018-2019 του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020»
και
«Νέα Προγράμματα Καινοτομίας ΙδΕΚ»
Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019, 09.00-15.00
Συνεδριακό Κέντρο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, Λευκωσία

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) διοργανώνει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης ενημερωτική ημερίδα με κεντρικό θέμα: «Finance your Innovation!».

Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση επινοητών και καινοτόμων επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νεοφυών) για τις τρέχουσες ευκαιρίες χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 και τα τρία νέα Προγράμματα Καινοτομίας του ΙδΕΚ.

Χρόνος-Χώρος
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία μεταξύ των ωρών 09.00 – 15.00.

Περιεχόμενο
H ημερίδα περιλαμβάνει δύο κύριες Ενότητες:

Η πρώτη Ενότητα με τίτλο «Introduction to the EU EIC Pilot 2018-2019» αφορά στην παρουσίαση από εκπροσώπους της EE της μετεξέλιξης των χρηματοδοτικών εργαλείων που παρέχονται σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του European Innovation Council. Περιλαμβάνει επίσης συζήτηση αναφορικά με τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τον τρόπο αξιοποίησης των νέων εργαλείων Pathfinder και Accelerator του EIC.

Στη δεύτερη Ενότητα θα παρουσιαστούν τα τρία νέα Προγράμματα Καινοτομίας του ΙδΕΚ: (α) «Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη Start-ups με Διεθνή Προσανατολισμό (PRE-SEED)», (β) «Ανάπτυξη Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από START-UPs (SEED)» και (γ) «Ανάπτυξη και Προώθηση Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (INNOVATE)». Θα παρουσιαστούν επίσης οι προϋποθέσεις και διαδικασίες συμμετοχής καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Σημειώνεται ότι, το πρώτο μέρος της ημερίδας θα διεξαχθεί στην αγγλική και το δεύτερο στην ελληνική γλώσσα.

Δηλώσεις Συμμετοχής και Πληροφορίες
Για δήλωση συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον σύνδεσμο εδώ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEezpy46dApVyCVYAYxetpKjPkKDQCfX84t3XqGQ8cTJlP5A/viewform?fbclid=IwAR0QbyDx8v7XSIck72bWTJMpDNIwhdCeO6UJNL24W_a12wOcIUX7xZMhwfo
το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουνίου 2019, ενώ για πρόσθετες πληροφορίες να επικοινωνούν με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου, κα Νέδη Καφφά (Τηλ.: 22205039, Ηλ. Ταχυδρομείο [email protected]).