Υποτροφίες για μεταπτυχακές σπουδές στη Γαλλία μέσω του Εθνικού Γαλλίκού Οργανισμού CAMPUS FRANCE για το ακαδημαϊκό έτος 2016/17

Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ι.Κ.Υ.Κ), δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και
πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για διεκδίκηση έξι υποτροφιών για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου
(Master) στη Γαλλία που χρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία και παρέχονται μέσω του Εθνικού Γαλλικού
Οργανισμού CAMPUS FRANCE.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τη σχετική Ανακοίνωση με αρ. 400 και Αίτηση με αρ. I.K.Y.K 82 από τα
Γραφεία του Ιδρύματος στη Λευκωσία, ή από την ιστοσελίδα: http://www.cyscholarships.gov.cy και να την παραδώσουν
ή αποστείλουν συστημένη, μέσω Ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Φλωρίνης 7, Greg
Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία ή στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία, μέχρι την Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016,
ώρα 2.00 μ.μ. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποταθείτε στο τηλ. 22456433.