Κανόνες για βιώσιμα και ανθεκτικά προϊόντα, φρένο στην ψευδοοικολογική σήμανση

  • Προς απαγόρευση οι γενικόλογοι και αβάσιμοι περιβαλλοντικοί ισχυρισμοί στη σήμανση
  • Τέλος στον σχεδιασμό με τρόπο που μειώνει σκόπιμα τη διάρκεια ζωής
  • Τα προϊόντα να μπορούν να λειτουργούν σωστά ακόμη και με ανταλλακτικά ή αναλώσιμα από διαφορετικό κατασκευαστή

https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20230505IPR85011/kanones-gia-viosima-kai-anthektika-proionta-freno-stin-pseudooikologiki-simansi