Κενή θέση γραφέα στην Κυπριακή Υπάτη Αρμοστεία στο Λονδίνο

Η Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Γραφέα για καθήκοντα Διαφώτισης για πλήρη απασχόληση, με όρους επιτόπιου προσωπικού.

Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, παρακολούθηση βρετανικού Τύπου (για θέματα Κυπριακού, Τουρκίας, βρετανικής κυβέρνησης, εκλογές και άλλα διεθνή ζητήματα), ετοιμασία δελτίων τύπου, τακτική ενημέρωση ιστοσελίδας Ύπατης Αρμοστείας και επαφές με τοπικά ΜΜΕ.

Απαιτούμενα Προσόντα:

• Απόφοιτος/η σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης,

• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας,

• Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου ,

• Πείρα σε θέματα ΜΜΕ, Δημοσιογραφία, γνώση προγράμματος LOTUS, ή/ και δίπλωμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να παρουσιάσουν πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.

Ο μηνιαίος μισθός της θέσης είναι Stg £1.509,67 στον οποίο προστίθεται ο 13ος μισθός.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα, μαζί με συνοδευτική επιστολή, όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, καθώς και δύο συστατικές επιστολές στην πιο κάτω ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση:

Attn: Ms Emelia Christodoulidou, Administrative Attaché

High Commission for the Republic of Cyprus

13, St James’s Square, London SW1Y 4LB

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 8η Ιανουαρίου 2016.

Η πιο πάνω προκήρυξη αφορά θέση επιτόπιου προσωπικού. Διευκρινίζεται ότι, το Υπουργείο Εξωτερικών δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη δέσμευση έναντι των υποψηφίων (δεν καλύπτονται έξοδα ταξιδίου / διαμονής στο Λονδίνο ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή και μετέπειτα).ΛΟΝΔΙΝΟ