Ξηρασία στην Ευρώπη τον Αύγουστο του 2022: η σοβαρή μείωση των βροχοπτώσεων επηρεάζει τις καλλιέργειες και αυξάνει τον κίνδυνο για πυρκαγιές. Η τρέχουσα ξηρασία εξακολουθεί να είναι η χειρότερη στα τελευταία 500 τουλάχιστον χρόνια.

Η κατάσταση ξηρασίας σε πολλές περιοχές της Ευρώπης παραμένει σοβαρή, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) της Επιτροπής με τίτλο «Drought in Europe — August 2022», μια επικαιροποιημένη αξιολόγηση της κατάστασης ξηρασίας στην Ευρώπη με βάση τα δεδομένα και τις αναλύσεις του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για την ξηρασία. Η εξέλιξη και οι επιπτώσεις της παρατεταμένης ξηρασίας στην ΕΕ επιβεβαιώνουν την ανησυχητική κατάσταση του φετινού Ιουλίου: το 47 % της ΕΕ εξακολουθεί να βρίσκεται σε επίπεδο προειδοποίησης, που σημαίνει ότι οι βροχοπτώσεις είναι χαμηλότερες από ό,τι συνήθως και η υγρασία του εδάφους είναι μειωμένη, ενώ το 17 % της ΕΕ βρίσκεται σε επιφυλακή, που σημαίνει ότι η βλάστηση και οι καλλιέργειες εμφανίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις της ξηρασίας. Συνολικά, το 64 % της Ευρώπης βρίσκεται σε επίπεδο προειδοποίησης ή επιφυλακής, γεγονός που συμβάλλει επίσης στην ευρεία εξάπλωση των περιοχών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο πυρκαγιάς σε ολόκληρη την ΕΕ.

https://edo.jrc.ec.europa.eu/documents/news/GDO-EDODroughtNews202208_Europe.pdf

https://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1000