Νέο Σχέδιο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με τίτλο «Δημιουργία, Ανάπτυξη και Διαχείριση Εταιρικών Επιχειρηματικών Συμπράξεων» -Σχέδιο Cluster

Το Σχέδιο έχει ως στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και αφορά στη δημιουργία clusters ή ομάδων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες συνεργούν με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, και, γενικότερα την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους. Το Σχέδιο θα καλύπτει δαπάνες για την αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, συστημάτων πληροφορικής, έξοδα διαφήμισης και προβολής, έξοδα για εκθέσεις εξωτερικού, τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη, καθώς και οποιεσδήποτε ενέργειες για ανάπτυξη ειδικευμένου προσωπικού και ανθρώπινων πόρων.

Το Σχέδιο, που προγραμματίζεται να ανακοινωθεί στις αρχές του 2015, θα συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το προσχέδιο του Οδηγού του Σχεδίου από την ιστοσελίδα του Υπουργείου: www.mcit.gov.cy

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/8F49FF9C45DD6506C2257D7A002D0B53/

$file/Dimosia_Diavoulevsi_Xorigion_Clusters_22_10_2014.pdf