Παρουσίαση των σχεδίων χορηγιών για την Ενίσχυση της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

20150319_YOUTH AND WOMEN ENTREPRENEURSHIP_INVITATION_LARNACA-page-001

20150313_YOUTH AND WOMEN ENTREPRENEURSHIP_PROGRAMME_LARNACA-page-001