Πληρωμένη μαθητεία (EUR 1 223,26 ) στην Υπηρεσία Μεταφράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο για 5 μήνες

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.html

Προθεσμία Υποβολής: 15 Νοεμβρίου