Πρόγραμμα ανάπτυξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω του θεσμού Women Business Angels (WBA)

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού, αποτελεί τον εταίρο που εκπροσωπεί την Κύπρο στο Συγχρηματοδοτούμενο και Ανταγωνιστικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα S.E.E.W.B.A.N.
Το πρόγραμμα εντάσσεται κάτω από την εποπτεία και την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανάπτυξης, έχοντας ως άξονες προτεραιότητας την ενδυνάμωση της Εσωτερικής Αγοράς, της Βιομηχανίας, της Επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Στόχος του έργου είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω του θεσμού Women Business Angels (WBA), δηλαδή, την προτροπή και την προώθηση επενδύσεων από ιδιώτες επενδυτές που διαθέτουν ίδια κεφάλαια σε επιχειρηματικές ιδέες και σε μικρές start up επιχειρήσεις γυναικών κατά το χρονικό σημείο της ίδρυσης τους, προσφέροντάς την ίδια ώρα την δυνατότητα να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά.
Το S.E.E.W.B.A.N. με συνολικό προϋπολογισμό €628,501 έχει διάρκεια δύο ετών με έναρξη την 1η Ιανουαρίου 2017 και ολοκλήρωση την 31η Δεκεμβρίου του 2018. Στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος, εξαιρετικής σημασίας είναι η δημιουργία ενός ενοποιημένου δικτύου και μιας κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρμας με την ονομασία We–Gate μεταξύ των συμμετεχόντων χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σημαντικός στόχος επίσης είναι η υποστήριξη της επίσημης πύλης https://wegate.eu/ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.