ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2016 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας ,ανακοινώνουν την προκήρυξη του Μελισσοκομικού Προγράμματος 2014-2016 για το έτος 2015,σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, τον Καν. (ΕΚ) με αριθμό 917/2004 της Επιτροπής με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους, την απόφαση της Επιτροπής C(2013) 5126 ημερομηνίας 12.08.2013και την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 74.889 ημερομηνίας, 10.04.2013. Το Μελισσοκομικό Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 50% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και ποσοστό 50% από Εθνικούς Πόρους.

Το 2015 αποτελεί το δεύτερο έτος εφαρμογής του τριετούς προγράμματος που προκηρύσσεται και οι ενέργειές του αρχίζουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 και τελειώνουν στις 31 Αυγούστου 2015.

Οι συνολικές διαθέσιμες πιστώσειςγια το έτος 2015, ανέρχονται στις € 193.876.

Η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στο Μελισσοκομικό Πρόγραμμα για το έτος 2015 θα πραγματοποιείται στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τις πιο κάτω Δράσεις παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα:

Δράση Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων
Α1α, Β1, Β2, Γ1 και Δ Από 4 Μαρτίου 2015 μέχρι 23 Μαρτίου 2015

(ενιαία αίτηση που αφορά μελισσοκόμους)

Α1β, Α1γ, Α2, Γ2 και Ε Από 4 Μαρτίου 2015 μέχρι 31 Αυγούστου 2015 (ενιαία αίτηση που αφορά

Κρατικές υπηρεσίες και φορείς μελισσοκόμων)

Αιτήσεις που θα παραλαμβάνονται μετά τις 23 Μαρτίου 2015,θα σφραγίζονται ως εκπρόθεσμες και δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το ενιαίο έντυπο αίτησης καθώς και το ενημερωτικό έντυπο από τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία, την ιστοσελίδα www.moa.gov.cy/daτου Τμήματος Γεωργίας και την ιστοσελίδα www.capo.gov.cy του ΚΟΑΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι δικαιούχοι μπορούν να αποταθούν σταπιο κάτω Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας:

ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας,

Βηθλεέμ 101, 1416 Λευκωσία (Παρά τη βιομηχανική περιοχή Στροβόλου)

22819948

22819885

22819884

ΛΕΜΕΣΟΥ Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού,

Αγχίστου 4,

3048 Ζακάκι

25803926

25803924

ΛΑΡΝΑΚΑΣ Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας,

Χαρίλαου Τρικούπη 2 , 7100 Αραδίππου

24202841

24202851

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου, Τ.Θ. 33039, 5310 Παραλίμνι 23812136

23812137

ΠΑΦΟΥ Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου,

Τ.Θ. 60004, 8100 Πάφος

26804564

26804593

26804600

ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς,

Ανθίμου Πανάρετου 1,

4860 Αγρός

25874031

25874076