Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάρτιση μουσειολογικής & μουσειογραφικής μελέτης του νέου Μουσείου Λαογραφίας και Ιστορίας της Τεχνολογίας

Η Διοίκηση του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τον ήδη εξελισσόμενο στρατηγικό σχεδιασμό της για την αναδιάρθρωση και βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του, ανακοινώνει ότι -μετά και την πρόσφατη (22/06/2017) έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων της σχετικής τροποποίησης του προϋπολογισμού του (οικονομικό έτος 2017)- προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την κατάρτιση μουσειολογικής και μουσειογραφικής μελέτης του νέου Μουσείου Λαογραφίας και Ιστορίας της Τεχνολογίας. Ο νέος πολιτιστικός «πυλώνας» της πόλης των Χανίων θα στεγαστεί στο χώρο της πρώην Γαλλικής Σχολής, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος, στη Χαλέπα. Με αυτό τον τρόπο υλοποιείται η ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης στην 429η/27-7-2016 συνεδρίασή της, μετά από εισήγηση του Πρύτανη του Ιδρύματος Καθ. Βασίλη Διγαλάκη. Ο κος Διγαλάκης τόνισε κατά την εισήγησή του: «Το Πολυτεχνείο Κρήτης συνεχίζει σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και την πολύτιμη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης την υλοποίηση του ολοκληρωμένου σχεδίου αναδιάρθρωσης & αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του, προς όφελος της αναπτυξιακής προοπτικής της κοινωνίας των Χανίων, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο κύτταρο».
Το Πολυτεχνείο Κρήτης, προσφέροντας σε δημόσια χρήση ένα από τα δύο κύρια περιουσιακά του στοιχεία στην πόλη των Χανίων, το κτίριο της πρώην Γαλλικής Σχολής, συμβάλλει αποφασιστικά στoστρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Πολιτισμού για τη μετατροπή της Χαλέπας σε συνοικία μουσείων, αναβαθμίζοντας περαιτέρω την ιστορική περιοχή και δίνοντας σύγχρονη διάσταση στην πολιτιστική και τουριστική εικόνα της. Η δημιουργία συνοικίας μουσείων στη Χαλέπα ξεκίνησε με τη στέγαση του Αρχαιολογικού Μουσείου σε νέο κτίριο στην περιοχή, καθώς επιλέχθηκε από τους αρμόδιους φορείς η λύση αυτή, αντί της χρήσης άλλων διατηρητέων κτιρίων στην παλιά πόλη. Συνεχίστηκε με τη λειτουργία του Μουσείου Ελ. Βενιζέλου στην ιστορική του οικία και θα ενισχυθεί σημαντικά με το Μουσείο Λαογραφίας και Ιστορίας Τεχνολογίας. Σε μια ακτίνα μικρότερη του ενός χιλιομέτρου, η ιστορική συνοικία της Χαλέπας με το έντονο πολιτικό αποτύπωμα στην εξέλιξη της νεότερης Ελλάδας, επανέρχεται στο επίκεντρο ως συγκροτημένος πολιτιστικός «πόλος» έλξης, όχι μόνο των Χανιωτών, αλλά και των ξένων που επισκέπτονται τον τόπο και επιθυμούν να αποκομίσουν εικόνες και βιώματα της μακραίωνης παράδοσης των Χανίων, πέραν του ήλιου και της θάλασσας.
 
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Κυρίαρχος στόχος του εγχειρήματος είναι η «έξυπνη» ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στην υψηλή αισθητική του ακινήτου της Γαλλικής Σχολής ώστε να αποδοθεί στους πολίτες των Χανίων ένας πολυλειτουργικός χώρος καινοτομίας, ο οποίος θα περιλαμβάνει:
Τη συλλογή της Ιστορικής, Λαογραφικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης (ΙΛΑΕΚ), η οποία περιλαμβάνει σημαντικής αξίας αντικείμενα, τόσο ιστορικού χαρακτήρα, όπως μεταλλική κάλπη από τις αρχές του 1900, πολύγραφο αντίστασης από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και λαογραφικού χαρακτήρα. Μάλιστα, σήμερα υλικό της ΙΛΑΕΚ έχει αποθηκευτεί και φυλάσσεται σε χώρους του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Τη λαογραφική συλλογή Φραντζεσκάκη, δωρεά της Ελένης Φραντζεσκάκη στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Αυτή περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ειδών ρουχισμού λαϊκής παραδοσιακής τέχνης και φυλάσσεται σήμερα στο Πολυτεχνείο Κρήτης.
Άλλες ιδιωτικές συλλογές, οι οποίες σήμερα βρίσκονται διάσπαρτες στα Χανιά και είτε δεν εκτίθενται, είτε χρησιμοποιούν χώρους που δεν αναδεικνύουν την αξία του υλικού. Αυτές θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν με τη μορφή δανεισμού, περιστασιακά ή και μόνιμα.
Αναβάθμιση των δύο αιθουσών συνεδριάσεων/τελετών του κτιρίου, οι οποίες, σε συνέργεια με τις υποδομές του Αρχαιολογικού Μουσείου και του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο & υψηλής ποιότητας συνεδριακό σύμπλεγμα για την προσέλκυση υψηλού επιπέδου διοργανώσεων.
Δημιουργία υπαίθριου χώρου αναψυχής με την υποστήριξη καφέ/εστιατορίου στον προαύλιο χώρο και τον κήπο της πρώην Γαλλικής Σχολής.
Η μελέτη έχει προϋπολογισμό 52,000 ευρώ, χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Κρήτης και προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Με αυτό τον τρόπο υλοποιούνται ο στρατηγικός σχεδιασμός και οι αποφάσεις της Συγκλήτου του Ιδρύματος για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ιστορικών κτιρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης μέσα στην πόλη των Χανίων προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας και της αναπτυξιακής της προοπτικής. 
Βασίλης Διγαλάκης: «Κυρίαρχος στόχος του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι η «έξυπνη» ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στην υψηλή αισθητική του ακινήτου της πρώην Γαλλικής Σχολής ώστε να αποδοθεί στους πολίτες των Χανίων ένας πολυλειτουργικός χώρος καινοτομίας για τη διαφύλαξη της Εθνικής μας κληρονομιάς.»
Απόστολος Βουλγαράκης: «H Περιφέρεια Κρήτης πάντα συμμετέχει σε δράσεις που στοχεύουν στην διατήρηση και προβολή της πλούσιας ιστορικής και λαϊκής μας παράδοσης, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Στο πλαίσιο αυτό, με μεγάλη χαρά χρηματοδοτεί την αξιοποίηση της πρώην Γαλλικής Σχολής , ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, ώστε να αποτελέσει ένα χώρο όπου Έλληνες και ξένοι επισκέπτες θα έρχονται σε επαφή, με τη συνέχειά μας μέσα στο χρόνο. 
Το σημαντικό Πνευματικό Ίδρυμα των Χανίων δείχνει για άλλη μια φορά το δρόμο για τη συμμετοχή όλων των φορέων του τόπου μας στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Κοινότητας.»
 
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Το κεντρικό κτήριο της πρώην Γαλλικής Σχολής κτίστηκε το 1858 για λογαριασμό Αιγύπτιου έμπορου. Το τάγμα των αδελφών του Αγίου Ιωσήφ της καθολικής εκκλησίας το αγόρασε το 1895 για να στεγάσει τις ανάγκες της Γαλλικής Σχολής. Το οικόπεδο έχει συνολική έκταση 8.746 τ.μ. Το διώροφο αρχικό κτίσμα της Γαλλικής Σχολής που αγόρασαν οι καλόγριες, είναι το τμήμα με το αέτωμα, το οποίο διατηρείται έως σήμερα. Αργότερα, για τις ανάγκες του εκπαιδευτηρίου, χτιστήκαν οι πλαϊνές πτέρυγες με επιπλέον αίθουσες. Στη Σχολή διδάχτηκαν την τότε διεθνή γλώσσα πολλές γενεές κοριτσιών των Χανίων. Η Γαλλική Σχολή συνέχισε την εκπαιδευτική και φιλανθρωπική λειτουργία της έως τα τέλη της δεκαετίας του 1970, οπότε και πουλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ στη συνέχεια η ιδιοκτησία του κτιρίου πέρασε στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Μέχρι το φθινόπωρο του 2004, το κτίριο λειτουργούσε ως συνεδριακό κέντρο, οπότε έγινε γενική ανακαίνιση, ώστε να υποδεχθεί το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, το οποίο στεγάστηκε εκεί έως το φθινόπωρο του 2013, οπότε και στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου σχεδίου κτιριακής αναδιάρθρωσης ενσωματώθηκε αποδοτικά στην Πολυτεχνειούπολη του Ακρωτηρίου. Μπροστά στην πολυεπίπεδη κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα το Ίδρυμα αναδεικνύει πολιτιστικά και καινοτόμα τους μικρούς και μεγάλους θησαυρούς των προγόνων μας για τη διαφύλαξη της εθνικής κληρονομιάς.
https://www.tuc.gr/index.php?id=2786&tx_ttnews%5Btt_news%5D=14427&cHash=8f730924c5da2a95cd87ddc4a8ef4374