Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Εμπειρογνώμονα στον τομέα των Επενδύσεων στη Γραμματεία της Χάρτας Ενέργειας

Η Γραμματεία της Χάρτας Ενέργειας, που έχει έδρα στις Βρυξέλλες (Βέλγιο), με Ανακοίνωση της με αρ. 1229/15 προκήρυξε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εμπειρογνώμονα στον τομέα των επενδύσεων.

Η πιο πάνω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βρίσκεται αναρτημένη στην ενότητα «Τελευταία Νέα» της ιστοσελίδας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (http://www.mcit.gov.cy).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις τους μαζί με το βιογραφικό τους σημείωμα προς τον Επικεφαλή Διαχείρισης και Οικονομικών της Γραμματείας της Χάρτας Ενέργειας το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015.

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/2B97247B18A3D501C2257E8B001E51F4/$file/Vacancy%20Notice.pdf