Πρόσκληση για Υποβολή αιτήσεων στην Ομάδα Εκπαιδευτών του ΣυΝΚ – Call for new members of the Pool of Trainers of CYC

Η Ομάδα Εκπαιδευτών του ΣυΝΚ αποτελείται από εκπαιδευτές οι οποίοι προέρχονται κυρίως από οργανώσεις μέλη του ΣυΝΚ. Η ομάδα είναι ειδικά καταρτισμένη στο τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης την οποία θέτουν σε εφαρμογή οι Μη κυβερνητικές οργανώσεις νεολαίας. Οι εκπαιδευτές ασχολούνται με θέματα όπως ο εθελοντισμός, ενδυνάμωση των νέων, ειρήνη, διαπολιτισμική μάθηση, ανθρώπινα δικαιώματα, περιβάλλον, οικολογία, διαφορετικότητα, αντιρατσισμός, δημιουργικότητα και κοινωνική ένταξη.

1. Τι κάνει η ομάδα εκπαιδευτών?

• Διοργανώνει εκπαιδεύσεις καταρτισμού σε διάφορα θέματα που έχουν σχέση με τη νεολαία.

• Συντονίζει δράσεις νεολαίας, σεμινάρια και συνέδρια.

• Προσφέρει καθοδήγηση σε θέματα νεολαίας που βασίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη των εκπαιδευτών.

• Στηρίζει και συνεισφέρει στην ανάπτυξη προγραμμάτων και πολιτικών στην εκπαίδευση νέων στην Κύπρο.

• Συνεισφέρει στην προώθηση και αναγνώριση της μη τυπικής εκπαίδευσης στην Κύπρο

2. Προφίλ εκπαιδευτών:

• Έχουν ενεργή δράση σε θέματα νεολαίας για τουλάχιστον 2 χρόνια.

• Έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον μια εκπαίδευση ως εκπαιδευτές

• Έχουν εμπειρία σε μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης

• Έχουν γραπτή σύσταση από οργάνωση μέλος του ΣΝΚ

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες αποταθείτε:

Ηλιάνα Πετρίδου: 96496426

Γιώργος Πολυκάρπου: 99578688