Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών-Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)

cedefopΤο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), το οποίο εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, ζητά την υποβολή προσφορών για τα πιο κάτω:

1. Προετοιμασία του Πλαισίου εταιρικής σχέσης ReferNet για τις συμφωνίες 2016-2019. Προθεσμία: 21/08/2015

2. Υπηρεσίες Ασφάλειας στον CEDEFOP. Προθεσμία: 26/08/2015.

3. Υπηρεσίες υποστήριξης και ανάπτυξης για το δίκτυο (web resources) του Europass. Προθεσμία: 10/09/2015.

4. Στατιστικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση των δεδομένων, την ανάλυση και την υποβολή εκθέσεων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της δια βίου μάθησης και στις δεξιότητες. Προθεσμία: 15/09/2015.

5. Η μεταβαλλόμενη φύση και ο ρόλος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη. Προθεσμία: 28/09/2015.

Όλες οι λεπτομέρειες για τις προκηρύξεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://www.cedefop.europa.eu