Πρόσκληση συνεργασίας σε όλες τις οργανώσεις της ΕΕ που εργάζονται για τη στήριξη και την ευημερία των πολιτών της ΕΕ με αναπηρία

Η Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται τη βοήθειά σας!

Στην EPSO στηρίζουμε και προωθούμε την ισότητα και την πολυμορφία κατά την επιλογή προσωπικού.

Ειδικότερα, θα θέλαμε να απευθυνθούμε στους πολίτες της ΕΕ με αναπηρία (ή διάφορα προβλήματα υγείας) και να τους ενθαρρύνουμε να υποβάλουν αίτηση για να εργαστούν στα όργανα ή τους οργανισμούς της ΕΕ, και για τον σκοπό αυτό χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας.

Είστε οργάνωση που εκπροσωπεί πολίτες με αναπηρία ή διάφορα προβλήματα υγείας; Εάν ναι, βοηθήστε μας να προσεγγίσουμε υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές ανάγκες.

Πώς;

Γίνετε μέλος του δικτύου (βάση δεδομένων) των οργανώσεων για τα άτομα με αναπηρία που έχουμε δημιουργήσει και ενημερώστε τα μέλη σας για τον ιστότοπο EU careers (Σταδιοδρομία στην ΕΕ).

Έτσι η EPSO θα σας παρέχει τακτικά πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες απασχόλησης και τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού, τις οποίες μπορείτε να κοινοποιείτε στα μέλη σας.
https://epso.europa.eu/content/join-our-network-disability-organisations_el