Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων βάσει του προγράμματος εργασιών για επιχορηγήσεις στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την περίοδο 2014-2020

Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων με σκοπό την επιχορήγηση έργων σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους στόχους που ορίζονται στο πρόγραμμα εργασιών για το 2015 στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την περίοδο 2014-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για τις παρακάτω τέσσερις προσκλήσεις:

CEF-TC-2015-1: Ηλεκτρονική έκδοση εγγράφων — eDelivery

CEF-TC-2015-1: Ηλεκτρονική τιμολόγηση – eInvoicing

CEF-TC-2015-1: Υπηρεσίες γενικής εφαρμογής – δημόσια ανοιχτά δεδομένα

CEF-TC-2015-1: Υπηρεσίες γενικής εφαρμογής – ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός που διατίθεται για προτάσεις που θα επιλεγούν στο πλαίσιο των εν λόγω προσκλήσεων ανέρχεται σε 28,7 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά:  http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_telecom/apply_for_funding/cef-telecom-calls-for-proposals-2015.htm

Προθεσμία: 15 Σεπτεμβρίου 2015