Σας ενδιαφέρει η εργασία στα θεσμικά όργανα ή τους οργανισμούς της ΕΕ; Θέση για βοηθός γλωσσολόγου-EPSO

Θέση για βοηθός γλωσσολόγου για μία από τις παρακάτω γλώσσες:
Εσθονικά, Κροατικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά.
Κάντε αίτηση μέχρι τις 24 Μαΐου

https://epso.europa.eu/job-opportunities_en