«ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

Το EUROPE DIRECT Larnaca και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας , σας προσκαλούν σε ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση αναφορικά με το «ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά από το FACEBOOK @eudirectlarnaca και @larnakamunicipality και όσοι παρακολουθούν θα μπορούν να υποβάλουν τα ερωτήματα τους στη πλατφόρμα.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 24620993
Τετάρτη,
24 Νοεμβρίου 2021
10:30 – 11:30