Συμβασιούχοι Υπάλληλοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα των κτιρίων (EPSO/CAST/S/3/2012)

Τόπος Εργασίας: Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο

Οι θέσεις αφορούν τα πιο κάτω:

1.Διαχείριση Κτιρίων – Τεχνική και διοικητική υποστήριξη: 60 θέσεις
2.Διαχείριση Κτιρίων – Υλικοτεχνική Support Assistant: 66 θέσεις
3.Διαχείριση Κτιρίου – Τεχνικός / Υπεύθυνος Έργου: 70 θέσεις
4.Υπεύθυνος Υγείας και Ασφάλειας: 16 θέσεις
5.Μηχανικός / Αρχιτέκτονας: 35 θέσεις

Οι θέσεις είναι κατηγορία Cast και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 31/12/2016

http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/cast/cast-building
cast-build-150x150