Στην πιο κάτω ιστοσελίδα μπορείτε να δείτε τις προκηρύξεις για δεκάδες θέσεις εργασίας, καθώς και για πρακτική άσκηση

http://www.mladiinfo.eu/category/jobs-internships/