Διαγωνισμός για Σχεδιασμό Γραφικών και πρότασης/συνθήματος για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διαγωνισμός για Σχεδιασμό Γραφικών και πρότασης/συνθήματος για το

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020

(Αρ. Διαγωνισμού: 21/2014)

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών προκηρύσσει διαγωνισμό για το Σχεδιασμό γραφικών και πρότασης/συνθήματος για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020 και συγκεκριμένα για:

1.. Το λογότυπο του ΕΠ «Θάλασσα» 2014-2020

2.. Το γραφικό του εξώφυλλου της έντυπης μορφής του ΕΠ «Θάλασσα» 2014-2020

3.. Το γραφικό για ντοσιέ που θα χρησιμοποιείται σε εκδηλώσεις/συνεδρίες που σχετίζονται με το ΕΠ «Θάλασσα» 2014 – 2020

4.. Σύνθημα- πρόταση που να προβάλλει την προστιθέμενη αξία της κοινοτικής παρέμβασης στο πρόγραμμα

με συνολικό προϋπολογισμό €1000,00 (δεν συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ 19%).

Οι τεχνικές προδιαγραφές επισυνάπτονται, ενώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ Λευκωσίας: Άντρη Ηρακλέους, Τηλ: 22807848, email: [email protected]

Η προθεσμία λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2014. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.moa.gov.cy/moa/opf/opf.nsf/All/3504A588D8099323C2257D190026D071?OpenDocument

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας 2007- 2013: «Βιώσιμη Ανάπτυξη Αλιευτικού Τομέα