Θέσεις εργασίας στην ΕΕ

Διοικητικοί υπάλληλοι – Ψηφιακός Χώρος Εργασίας, Μηχανοργάνωση Γραφείου και Κινητή Πληροφορική

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 06/02/2020 – 12:00(Ώρα Βρυξελλών)

https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/7143/description_el