ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

1.Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών διευθυντή – συντονιστή, Ανοικτού Σχολείου Δήμου Λάρνακας για περίοδο δύο χρόνων με δικαίωμα στο Δήμο για ανανέωση για ακόμα δύο χρόνων.
2.Διαγωνισμός για την αγορά έξι εκπαιδευτών για τις ανάγκες του προγράμματος καλοκαιρινών δραστηριοτήτων του καλοκαιρινού σχολείου Λάρνακας (56/2017).
3.Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών δέκα σχολικών βοηθών για τις ανάγκες του προγράμματος καλοκαιρινών δραστηριοτήτων του καλοκαιρινού σχολείου Λάρνακας (57/2017)
4.Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών δύο οδηγών σχολικών λεωφορείων για τις ανάγκες του προγράμματος καλοκαιρινών δραστηριοτήτων του καλοκαιρινού σχολείου Λάρνακας (58/2017).
5.Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών δύο σχολικών συνοδών λεωφορείου για τις ανάγκες του προγράμματος καλοκαιρινών δραστηριοτήτων του καλοκαιρινού σχολείου Λάρνακας (59/2017).
6.Ζήτηση προσφορών για την παροχή δύο πολιτικών μηχανικών και δύο αρχιτεκτόνων για το Τμήμα του Δημοτικού Μηχανικού, στο Δήμος Λάρνακας (61-62/2017
http://www.larnaka.org.cy/el/page/prosfores#.WTZC_IVOLIU