Θέσεις εργασίας σε οργανισμούς της ΕΕ (Ελλάδα, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ιταλία, Ολλανδία)

1.Expert in labour market intelligence and skill needs
http://recon.cedefop.europa.eu/
Οργανισμός:Cedefop
Ελλάδα
Προθεσμία:22/10/2015

2.Expert in labour market intelligence and skill needs
http://recon.cedefop.europa.eu/
Οργανισμός:Cedefop
Ελλάδα
Προθεσμία:22/10/2015

3.ICT HELPDESK AND USER SUPPORT ASSISTANT
http://srb.europa.eu/docs/vacancies/srb-ast-2015-002_en.pdf
Οργανισμός:SINGLE RESOLUTION BOARD
Βέλγιο
Προθεσμία:12/10/2015

4.Administrative Assistant
http://www.eurojust.europa.eu/careers/VacanciesLibrary2015/15-EJ-CA-10.pdf
Οργανισμός:Eurojust
Ολλανδία
Προθεσμία:18/10/2015

5.BANK RESOLUTION EXPERT
http://srb.europa.eu/docs/vacancies/srb-ad-2015-013_en.pdf
Οργανισμός:SINGLE RESOLUTION BOARD
Βέλγιο
Προθεσμία:12/10/2015

6.Junior Graduate (GRAD)
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?FOCUS=Applicant&Page=HRS_APP_JBPST&SiteId=1&JobOpeningId=102554&PostingSeq=1
Οργανισμός:European Investment Fund
Λουξεμβούργο
Προθεσμία:14/10/2015

7.Banking and Finance Lawyer
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?FOCUS=Applicant&Page=HRS_APP_JBPST&SiteId=1&JobOpeningId=102383&PostingSeq=3
Οργανισμός:European Investment Fund
Λουξεμβούργο
Προθεσμία:07/10/2015

8.Life Sciences Specialist
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?FOCUS=Applicant&Page=HRS_APP_JBPST&SiteId=1&JobOpeningId=102539&PostingSeq=2
Οργανισμός:European Investment Fund
Λουξεμβούργο
Προθεσμία:16/10/2015

9.BANK ANALYST
http://srb.europa.eu/docs/vacancies/srb-ad-2015-014_en.pdf
Οργανισμός:SINGLE RESOLUTION BOARD
Βέλγιο
Προθεσμία:12/10/2015

10.Statistical analysis of medical devices data and information for signal and trending detection purposes
http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?inst=18002&type=AX&category=FGIV
Οργανισμός:Joint Research Centre (JRC) – Institute for Health and Consumer Protection
Ιταλία
Προθεσμία:20/10/2015

Πηγή: ΔΑΣΤΑ