Το Ευρωπαϊκό Γραφείο για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα στη Βιέννη, έχει προκηρύξει θέση εργασία για Λειτουργό Έρευνας

Περισσότερες πληροφορίες στο link http://bit.ly/1vmoR06

Προθεσμία Υποβολής: 17/10/2014